Duyurular

...

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Başvuru Duyurusu

 Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi

2019 Proje Dönemi I. ÇAĞRI- Başvuru Duyurusu

Başvurular 13 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 9 Ekim 2019 tarihinde (saat 17:00) sona erecektir.

DİKKAT!

Üniversitemizin Staj Konsorsiyum projesinin hibesi kısıtlı olduğundan toplam kontenjan 6 kişiliktir. Ancak yararlanıcıların süresi ve gideceği ülkeye göre kontenjan sayısında değişiklik olabilir. Asil ve Yedek listesi yararlanıcı adaylarının toplam maliyeti hesaplandıktan sonra açıklanacaktır. Bu çağrı ÇukurovaMed Staj Konsorsiyum 2019-2021 projesi için açılan ilk çağrıdır.

Projenin süresi 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecektir. Hareketlilik tarihleriniz 31 Mayıs 2021 tarihinden sonraki bir tarih olamaz.

 

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilirler. 

 

26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

 

06.12.2018-07.12.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus KA107 Projesi Dil Sınavları

 

02.05.2018-04.05.2018 tarihlerinde yapılan Konsorsiyum Projesi Erasmus Dil Sınavları

 

19.02.2018-23.02.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeniden sınava girmek zorundadır.

 

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

Erasmus+ Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

16.10.2019

13:00

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

18.10.2019

13:00

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

14.10.2019

09:30

R1 derslikleri

Almanca Sözlü Sınav

15.10.2019

13:00

R1 derslikleri

Fransızca Yazılı Sınav

14.10.2019

13:30

R1 derslikleri

Fransızca Sözlü Sınav

15.10.2019

09:30

R1 derslikleri

 

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi I. Çağrı için belirlenen Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60

Ön lisans: 50

Başvuru formu için lütfen tıklayınız. Lütfen başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (Islak imzalı başvuru formu, son Transkript, bir adet fotoğraf) en geç 9 Ekim 2019 saat 17:00ye kadar Dış İlişkiler Birimime Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

2019 sözleşme Dönemi Erasmus Uygulama El Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar aşağıda verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamındahaklarındakorunma,bakım veya barınmakararı alınmışöğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Daha önce programdan yararlanma ile ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Öğrencilerin hem 2018 Proje Dönemi Erasmus Staj Hareketliliği III. Çağrısına hem de 2019 Proje Dönemi Erasmus Staj Konsorsiyumu 1. Çağrısına aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere -10 puan kesintisi uygulanır.

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

 

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından (Akademik Ortalama+Dil Puanı ÷2) yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
  • Çukurova Üniversitesine kayıtlı tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvuru yapabilir. 1. Sınıf lisans / önlisans öğrencileri henüz transkriptleri oluşmadığından bu çağrıya başvuramaz. Yüksek Lisans/Doktora seviyesi 1. Sınıf öğrencileri mezun oldukları transkriptleri ile başvuru yapabilirler.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4 veya 65/100 olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin güncel Transkriptlerini orijinal ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi gerekmektedir.
 • Adayların staj yerleri ve staj tarihlerini belirlenmiş olması gerekmektedir. Staj süresini en fazla 6 ay olarak belirlemeniz gerekmektedir. İmzalı Niyet Beyanında süreler açık olarak yazılmalı ve bir kopyası başvuru esnasında başvuru formuna eklenmelidir.
 • Bütün adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dış İlişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adayların listesi Dış İlişkiler web sayfasında yayınlanacaktır. Dil Sınavına girecek olan öğrencilerin listeleri ayrı ayrı yayınlanacaktır.
 • Uygunluk kontrolünün sonuçları ile ilgili itirazlar için üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.
 • ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesi için kabul edilen dil sınavı üniversitemizin ilgili birimlerince yapılan İngilizce, Fransızca ve Almanca Erasmus Dil Sınavlarıdır. Başka dil sınavları kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar birden fazla dil sınavına girebilirler. Dil sınavlarıyla ilgili belirtilen limitlerin altında kalan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar.
 • Erasmus Dil Sınavları AvrupaDil Portfolyosuna göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php)
 • Staj Hareketliliği süresi minimum 2 aydır. Bu süre mücbir sebep dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.
 • Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıfında olan öğrenciler mezun olduktan sonra staj faaliyeti gerçekleştirebileceklerinden ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesi I. Çağrı’ya başvuru yapabilirler.
 • Başvurular ücretsizdir.

YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir. Bu öğrenciler YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (Staj hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

400

 

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra adaylar ASİL VE YEDEK ADAY ADAYLARI LİSTESİ olarak duyurulacaktır.[1]    Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.