Dış İlişkiler Birimi

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 1993 yılında diplomatik ilişkilerin kurulması ve uluslar arası bilimsel araştırmalarda üniversitemizin de yer alması için yapılan çalışmaların geliştirilmesi amacıyla kuruldu. 2003 yılından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılmasıyla üniversitemizin uluslar arası temaslarının arttırılması amacıyla Dış İlişkiler Birimi yeniden yapılandırıldı. Hayat Boyu Öğrenme Programları (Erasmus, Comenius, Leonardo ve Grundtvig), Diplomatik Dış İlişkiler, AB Programları, Gençlik Programları ve Akademik Yazılım Merkezi olarak farklı bölümleri çatısında toplamaktadır. 

Dış İlişkiler Birimi’nin amacı, Çukurova Üniversitesi’nin Avrupa Birliği programlarına katılımını arttırmak, uluslar arası temaslarını güçlendirmek ve hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin farklı programlarda yer almalarını sağlayarak yurt dışında üniversitemizi farklı platformlarda tanıtmalarında destek olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2003 yılından itibaren özellikle Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliğinde ilk 10 üniversiteden birisidir. 2004 yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği Pilot çalışması için seçilen 15 üniversiteden biri olarak 9 öğrenciyi yurt dışına göndermiş ve 2 yabancı öğrenciyi ağırlamıştır. 11 öğrenciyle başladığı bu yolculukta şu ana kadar yaklaşık 2500 öğrencinin eğitim almasını ve 160 akademik personelin de ders verme hareketliliğinden faydalanmasını sağlamıştır. 2007 yılında akademik ve idari personelin de Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği programının başlamasıyla şu ana kadar 46 personelimiz Dış İlişkiler Biriminin çalışmaları sonucu Avrupa Üniversite ve işletmelerinde eğitim almıştır. 

Erasmus Değişim programlarında hareketlilikten faydalananların sayısını ve kalitesini arttırmak için ikili anlaşmalarının olduğu üniversitelerle sürekli iletişim halinde olup, çeşitli toplantı, fuar ve kongrelere de katılarak anlaşmalarının sayısını arttırma çabası içerisindedir. Özellikle Eracon (Erasmus Koordinatörler Toplantısı) ve EAIE (Uluslar Arası Eğitim Birliği) toplantılarında her yıl stant kurmaktadır.  Fakülte ve bölüm koordinatörleriyle Dış İlişkiler Birimi’nin işbirliği içerisinde yapılan çalışmaları sonucu güncel olarak Çukurova Üniversitesinin 300’den fazla Avrupa üniversitesi ile yaklaşık 350’den fazla anlaşması bulunmaktadır.