İkili İşbirliği Protokolleri

  • Protokol imzalamayı düşünen fakülte/bölümlerin kullanabileceği taslak protokoller  Türkçe     İngilizce
  • Yurt Dışındaki üniversitelerle imzalanacak işbirliği protokollerinde izlenecek prosedür için tıklayınız
  • Üniversitemizin işbirliği protokollerinde izlediği ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen (Çift Diploma ve Ortak Diploma programı protokolü olmayan) akademik ve bilimsel işbirliği protokolleri için izlenecek yol haritası için tıklayınız