Uluslararasılaşma Stratejisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN ULUSLARARASILAŞMASI 

 

Üniversitemiz, bir Araştırma Üniversitesi olarak ancak ikili ve çok taraflı ilişkiler ve işbirliği girişimleriyle gerçekleştirilebilecek olan uluslararasılaşma faaliyetlerine büyük önem atfetmektedir. Bu hususu göz önünde bulundurarak Üniversitemiz, diğer üniversitelerden gelen işbirliği tekliflerine her zaman açık olmuş ve bu konuda aktif olarak girişimlerde bulunmuştur. Ayrıca, bu iş birliklerini ortak menfaatler ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmeyi temel vizyon edinmiştir. Çukurova Üniversitesi öğrenci ve personelinin uluslar arası platformlarda yer almalarını desteklemek, çok kültürlü bir kampus hayatı oluşturmak ve uluslara arası öğrenci sayılarını arttırmaya yönelik politikalar geliştirmek, Bologna süreci hedef ve ilkelerini içselleştirme çalışmalarını hız vermek, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa dışındaki ülkelerle imzalanan işbirliği protokolleri ve ikili anlaşmaların sayısını arttırmak yoluyla üniversitemizi dünya yüksek öğretim kurumları arasında tanınır bir marka haline getirmeyi bir misyon edinmiştir.

 

Yukarıdaki misyon ve hedefler çerçevesinde, 2012-2013 akademik yılı itibariyle hem değişim programları kapsamında AB üyesi ülkelerle ikili anlaşmalar sayısı arttırılmış hem de farklı ülkelerle yapılan protokollerin sayısı geliştirilmek üzere çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, Erasmus programı çerçevesinde başta Almanya, Polonya ve İtalya olmak üzere toplam 23 Avrupa ülkesinden 350'den fazla ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bu sayede 2500'den fazla öğrencimiz Erasmus öğrenim ve Erasmus staj hareketliliğinden, 200'den fazla personelimiz Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde Erasmus personel değişim programından yararlanmış, 550'den fazla uluslararası öğrenci ve 150'ye yakın uluslararası personel üniversitemizde Erasmus hareketliliğini gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz 2012-2013 akademik yılında Diploma Eki etiketini almış ve AKTS etiketi alma çalışmalarına hız kazanmıştır. Ayrıca, Belarus Devlet Müzik Akademisi ve Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi’den sonra ABD’deki Portland State Üniversitesiyle protokol imzalanmış ve Houston Universitesi ile yapılan ön görüşmeler çerçevesinde ikili protokol çalışmaları neticelenme aşamasına gelmiştir. Bunun yanında, 49 ülkeden 372 uluslararası öğrenci Çukurova Üniversitesinin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedir. 16 Mart 2013 tarihinde kurulan TÖMER’de 100’den fazla uluslararası öğrenci Türkçe eğitimi almıştır. 2012-2013 akademik yılında faaliyete geçen MEVLANA programı, çok uluslu eğitim ortamımızı geliştirecek yeni işbirlikleri imkânlarını arttırma çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda, Tiflis Devlet Tıp Fakültesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başlatılarak daha fazla sayıda üniversitelerle değişim programları etkin hale getirilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemiz ayrıca Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesidir.