Akademik Kurul

 Akademik Kurul Üyeleri

    Prof.Dr.Harun ARIKAN

    Prof.Dr.Hüseyin ERTEN

    Prof.Dr.Tufan EROLDOĞAN

    Prof.Dr.Ulus ÇEVİK 

    Doç.Dr.Aslı ILGIT

    Doç.Dr.Rana YILDIRIM

    Dr.Öğr Üyesi İlke ŞANLIER YÜKSEL