Akademik Kurul

Akademik Kurul Üyeleri

Prof.Dr.Harun ARIKAN (Dış İlişkiler Birim Başkanı)

https://aves.cu.edu.tr/harikan/

Prof.Dr.Hüseyin ERTEN

https://aves.cu.edu.tr/herten/ 

Prof.Dr.Tufan EROLDOĞAN

https://aves.cu.edu.tr/mtufan/

Prof.Dr.Ulus ÇEVİK

https://aves.cu.edu.tr/ucevik/   

Prof.Dr.Rana YILDIRIM

https://aves.cu.edu.tr/ranayil/

Doç.Dr.Aslı ILGIT

https://aves.cu.edu.tr/ailgit/

Doç. Dr. İlke ŞANLIER YÜKSEL

https://aves.cu.edu.tr/isanlier/