Duyurular

...

2018 Proje Dönemi Staj 3.Çağrı Duyurusu

Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2018 Proje Dönemi 3.Çağrı

Başvurular 11 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 9 Ekim 2019 tarihinde saat 17:00’de bitecektir.

DİKKAT:

2018 Proje Dönemi 3. Çağrı başvuruları için ilgili proje kapsamında hareketlilikten feragat eden öğrencilerden artan hibeler kullanılacağından, yararlanıcı sayısı hibe miktarıyla sınırlı olacaktır. Proje süresi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğinden, hareketlilik tarihleriniz bu tarihten sonraki bir tarih olamaz.

ÖNEMLİ:

cu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile hotmail uzantılı e-posta adresleri arasında teknik sıkıntı yaşandığından gmail uzantılı adresler zorunludur.

Online yapılacak olan başvurular için ilgili link 16 Eylül 2019 tarihinden 9 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır. Başvuru belgenizin çıktısı ve diğer evraklarınızı 10 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Erasmus Koordinatörlüğüne getirebilirsiniz.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 • Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvurabilirler.
 • Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 • Adayların staj yerleri ve staj tarihlerini belirlenmiş olması gerekmektedir. Staj süresini en fazla 6 ay olarak belirlemeniz gerekmektedir. İmzalı “Niyet Beyan” veya “Kabul Mektubu”nda süreler açık olarak yazılmalı ve bir kopyası başvuru esnasında başvuru formuna eklenmelidir.
 • Tıp Fakültesi öğrencileri anlaşma üzerinden gitmeyi düşünüyorlarsa Tıp Fakültesi Erasmus Koordinatür ile iletişime geçmeli ve uygun kontenjan olup olmadığından emin olmalıdır. Eğer kendi bulacakları bir yerde staj yapmayı düşünüyorlarsa formda ona göre işaretleme yapacaklardır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Niyet Beyanı veya Kabul Belgesi getirmelerine gerek yoktur.
 • Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 • Başvuru için gerekli genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.
 • Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini (2018-19 Bahar Dönemi dahil) orijinal imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirilmesi zorunludur.
 • Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında duyurulacaktır.
 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Birimimize resmi dilekçe ile başvurabilirsiniz.
 • Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.
 • Staj Hareketliliği süresi minimum 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.
 • 1. Sınıf lisans / önlisans öğrencileri henüz transkriptleri oluşmadığından bu çağrıya başvuramaz. Yüksek Lisans/Doktora seviyesi 1. Sınıf öğrencileri mezun oldukları transkriptleri ile başvuru yapabilirler.
 • Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun mezun olmadan önce yapılması gerekir. 2019-2020 akademik yılı Güz yarıyılı sonunda mezun olacak öğrenciler bu başvuruya başvurabilir ancak hareketlilikten 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yararlanabilir.

Başvurular ücretsizdir.

ERASMUS DİL SINAVI

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği III. Çağrısına başvuru yapacak olan öğrenciler için Erasmus Dil Sınavları (yazılı ve sözlü) tarihleri aşağıda verilmektedir.

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği III. Çağrı Dil Sınavları Takvimi


Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

16.10.2019

13:00

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

18.10.2019

13:00

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

14.10.2019

09:30

R1 derslikleri

Almanca Sözlü Sınav

15.10.2019

13:00

R1 derslikleri

Fransızca Yazılı Sınav

14.10.2019

13:30

R1 derslikleri

Fransızca Sözlü Sınav

15.10.2019

09:30

R1 derslikleri


2018 Proje Dönemi Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60 (BESYO, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, İç Mimarlık ve İlahiyat bölümleri öğrencileri için: 50)

Ön lisans: 50

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.


Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (Islak imzalı başvuru formu, son Transkript, imzalı ve kaşeli Kabul Mektubu veya Niyet Beyanı, bir adet fotoğraf) Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.


SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

2018 sözleşme Dönemi Erasmus Uygulama El Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 11’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarındakorunma, bakım veya barınmakararı alınmışöğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan


Puan kesintileriyle ilgili ilgili açıklama:

 • Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.
 • 2018 Proje Dönemi Erasmus+ Staj hareketliliği III. Çağrı ve 2019 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Konsorsiyum Projesi Çağrısına aynı anda başvuru yapan öğrencilerden, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, ikinci hareketlilik türünden “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.
 • Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.
 • Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından (Akademik Ortalama+Dil Puanı ÷2) yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir. Bu öğrenciler YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (Staj hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

400 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır. 2019-2020

Değerlendirme sonuçlar dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra adaylar ASİL VE YEDEK ADAY ADAYLARI LİSTESİ olarak duyurulacaktır.

 

 

 

2018 Projesi Dönemi Erasmus+ Staj Haraketliliği III. Çağrı Online Başvuru Formu için tıklayınız.
1     Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]  Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.