Duyurular

...

Erasmus Uluslararası Kredi Hareketliliği 1.Çağrı

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

2019 Proje Dönemi 1. Çağrı (2019-2020 Bahar Dönemi)

BAŞVURU KOŞULLARI

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) bir Avrupa Birliği Değişim Programıdır ancak Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerle DEĞİL, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki ortak üniversitelerle yapılan bir değişim programıdır. Çukurova Üniversitesi’nin koordinatörlüğündeki 2019 Erasmus+ KA107 projesinde 11 ülke yer almakla birlikte giden öğrenci hareketliliği projede sadece belirlenen alanlarda ve 8 ülkedeki ortak kurumlarla yapılacaktır.

2019-2020 Bahar döneminde yararlanıcı olmak için 2019 Proje Dönemi Erasmus+ KA107 1. Çağrı başvuru süresi 20 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2019 saat 12:00’de sona erecektir.

Başvuru yapabilecek ülke, alan ve kontenjanlar aşağıda verilmiştir.

ÜLKE

ÜNİVERSİTE

İLGİLİ ALAN

Kontenjan

Öğrenim Kademesi

Arnavutluk

University of Tirana

İ.İ.B.F. bölümleri

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat bölümleri (fizik/kimya/biyoloji/biyoteknoloji)

 

3

Lisans/Yüksek Lisans

Bosna Hersek

University of Bihaç

Eğitim Bilimleri – İngilizce Öğretmenliği – Okul Öncesi

1

Lisans/Yüksek Lisans

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

İşletme/İktisat/Uluslararası İlişkiler

1

Lisans/Yüksek Lisans

Endonezya

University of Airlangga

İşletme/İktisat

Tıp

1

Doktora

Endonezya

University of Indonesia

İşletme/İktisat

Tıp

1

Doktora

Gürcistan

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

İ.İ.B.F. bölümleri

Tıp

3

Lisans/Yüksek Lisans

Güney Kore

Hankuk University of ForeignStudies

Türkçe/İngilizce Öğretmenliği

İ.İ.B.F. bölümleri

1

Lisans/Yüksek Lisans

Kosova

University of Prishtina

İ.İ.B.F. bölümleri İngilizce/Türkçe/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

3

Lisans/Yüksek Lisans

Malezya

University of Putra

Sağlık Bilimleri – Gıda Mühendisliği - Çevre Bilimleri

1

Doktora

Rusya

Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”

Mühendislik Bölümleri (Elektrik-Elektronik, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği)

1

Lisans/Yüksek Lisans

Rusya

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Mühendislik Bölümleri (Elektrik-Elektronik, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği)

1

Lisans/Yüksek Lisans

Rusya

Russian State University fortheHumanities

Uluslararası ilişkiler

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Lisans/Yüksek Lisans

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Başvurular ücretsizdir.
 2. Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 3. Çukurova Üniversitesi’nde kayıtlı lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri, ortak üniversite ve kontenjan sayılarının verildiği tablodaki öğrenim kademesi ve ilgili bölümler dâhilinde başvuru yapabilir.
 4. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 5. Lisans öğrencilerinin minimum 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin minimum 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
 6. Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 7. Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar, aşağıda verilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birinden aldıkları Erasmus Dil notunu kullanabilir veya yeni yapılacak Erasmus Dil Sınavlarına (sınav tarihlerine bakınız) gireceğini taahhüt eder. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

 

ERASMUS DİL SINAVLARI

26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

06.12.2018-07.12.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus KA107 Projesi Dil Sınavları

02.05.2018-04.05.2018 tarihlerinde yapılan Konsorsiyum Projesi Erasmus Dil Sınavları

19.02.2018-23.02.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeniden sınava girmek zorundadır.

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

Erasmus+ DilSınavıTakvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizceYazılıSınav

16.10.2019

13:00

YADYO

İngilizceSözlüSınav

18.10.2019

13:00

YADYO

AlmancaYazılıSınav

14.10.2019

09:30

R1 derslikleri

AlmancaSözlüSınav

15.10.2019

13:00

R1 derslikleri

FransızcaYazılıSınav

14.10.2019

13:30

R1 derslikleri

FransızcaSözlüSınav

15.10.2019

09:30

R1 derslikleri

 

 

 

2019 Proje Dönemi Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Dil Sınavı Limitleri aşağıdaki gibidir:

 

 • İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

   

   

   

 • Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

   

   

   

 • Diğer bütün bölümler için Erasmus Dil Sınavı Limiti: 60

 

 

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç).

 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

 • Başvuru formu için tıklayınız. Başvurular 20 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2019 tarihinde saat 12:00’dasona erecektir.
 • Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce duyuruyu dikkatlice okuyunuz.Daha önce yapılan dil sınav sonucunun kullanmak isteyen adayların başvuru formunda dil sınavı sonucunu eksiksiz yazması gerekmektedir. (örneğin, 72.25 gibi)
 • Başvuru formunda en fazla 3 üniversite tercih edebilirsiniz. Lütfen üniversiteleri tercih sıranıza göre yazınız.
 • Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmalı ve gerekli belgeler (Islak imzalı başvuru formu, son Transkript, bir adet fotoğraf) en geç 10 Ekim 2019 saat 12:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmelidir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formunun çıktısı (çıktı ıslak imzalı olmalıdır). Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 2. Güncel Fotoğraf (1 adet)
 3. Orijinal imzalı ve mühürlü son transkript

 

DEĞERLENDİRME

Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dış İlişkiler Biriminden ilgili personel ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve dil sınavına girecek olan adayların listesi http://international.cu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 2019 Proje Dönemi I. Çağrı başvurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar aşağıda verilmiştir:

 

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+10 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamındahaklarındakorunma,bakım veya barınmakararı alınmışöğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Daha önce programdan yararlanma ile ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Dil sınavına ya da Bilgilendirme Toplantısına mazeretsiz katılmama durumu

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

 

Sonuçların İlanı

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra ASİL VE YEDEK ADAY ADAYIN LİSTESİ olarak duyurulacaktır. Sonuçlar ile ilgili itirazlar için Birimimize yazılı dilekçe ile başvurabilirsiniz

HİBELENDİRME

Yararlanıcılara faaliyetleri süresi boyunca 700 Avro aylık hibe verilecektir. Yararlanıcılara gidiş dönüş seyahatleri için ayrıca seyahat desteği verilecektir. Seyahat miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır.

 

Kabul Eden Ülke

Yol Desteği

Arnavutluk/Bosna Hersek/Kosova/Gürcistan

275 (€)

Rusya

360 (€)

Malezya, Güney Kore

820 (€)

Endonezya

1500 (€)

 

Önemli notlar:

YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir. Bu öğrenciler YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.

Öğrenciler sadece öğrenim gördükleri seviye için başvuruda bulunabilirler. Lisans öğrencisi yüksek lisans seviyesinde ya da yüksek lisans öğrencisi doktora seviyesinde programa katılmak için başvuru yapamaz. Fakat programa seçildikten sonra, öğrencinin ÇÜ’deki bölümü ve karşı üniversitenin uygun bulması halinde farklı seviyelerden ders alması mümkün olabilir.

Karşı üniversite, öğrencinin akademik başarısını takip edebilmek için programa katılmadan önceki tüm dönemleri kapsayan not dökümü (transkript) talep edebilmekte ve öğrencinin akademik başarısı kabul kararında rol oynayabilmektedir.

Karşı üniversiteye başvuru aşamasında, öğrencinin ilgili üniversitenin öğretim dilinde uluslararası geçerliliği olan bir sınav sonuç belgesi sunması gerekebilmektedir. Yerleştirildiği üniversitenin dil koşulunu sağlayamaması durumunda öğrencinin bu üniversitede öğrenim görmesi mümkün değildir. Dil yeterliliği ile ilgili başvuru koşulu üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir.

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için 30 Eylül 2019 ve 1 Kasım 2019 tarihlerinde Dış İlişkiler Binası Toplantı Salonunda yapılacak olan KA107 Tanıtım Toplantılarına katılabilirsiniz. 

7     Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 

[2]Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.