Duyurular

...

2020 Proje Dönemi Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2020 Proje Dönemi Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 

Başvuru portalındaki teknik düzenlemelerden dolayı başvuru takviminde değişiklik yapılmıştır.

2020 Proje Dönemi*

Erasmus+ KA103 Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu ve Seçim Takvimi

11.11.2022

Üniversite genelinde duyuru yapılması

11.11.2022-05.12.2022

I. Aşama Belgelerin Ofise Teslim başlangıç tarihi

II. Aşama Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı başlangıç tarihi

23.12.2022

Başvuru belge teslim / Başvuru portalında başvuru tamamlama son tarihi

Ocak 2023

Başvuru sonuçlarının ilanı

(Sonuçlar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında http://international.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1638 adresinde ilan edilecektir)

Şubat 2023

Bilgilendirme toplantıları (tarih daha sonra açıklanacaktır)

Mart 2023

Vazgeçmek isteyen personelin “vazgeçme dilekçesi” teslim tarihi

 

2020 Proje Dönemi (Proje no: 2020-1-TR01-KA103-084307) 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir.

Erasmus+ yükseköğretim öğrenci ve personel  başvurularında Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalı olan erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinin kullanılması zorunludur. Bu sebeple;

Ø      Başvurular 05 Aralık 2022 tarihinden itibaren erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden e-devlet hesabıyla yapılmaya başlanacaktır. Başvurular için son tarih 23 Aralık 2022’dir.

Ø    Başvurular iki aşamalı olacaktır. Başvuru belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek; onaylanan belgeler PDF formatında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir.

Her iki şekilde de başvuru yapılması zorunludur. Sadece tek bir şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ø   Başvuru değerlendirmeleri yine sistem tarafından yapılacağından başvuru duyurusunun DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

Ø      Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalarda başvuran aday sorumludur. Cumhurbaşkanlığı Başvuru Portalını, Birimimiz görüntüleyememektedir.

 

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olan bir personelin program ülkelerinden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası İkili Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirme imkanı sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri;

·         Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etme,

·         Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini zenginleştirme,

·         Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerden akademik personelinin deneyimlerinden faydalanma imkanı sağlama.

Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği için toplam kontenjan tahmini 15 kişiliktir. Gidilen ülke grupları ve hareketlilik gün sayısına göre nihai kontenjan başvurular sonrası yapılacak toplam hibe hesabına göre açıklanacaktır.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, Erasmus Kurumlararası İkili Anlaşma listelerinde belirtilen kontenjanlara göre başvurabilir. Anlaşmalara https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi  adresinden ulaşılabilir. Karşı okulla iletişime geçmek için ilgili kurumun web sayfası ziyaret edebilir veya anlaşmada yer alan iletişim bilgileri kullanılabilir. Anlaşma sahibi olmayanların anlaşmayı yapan Üniversitemizdeki irtibat kişisini bilgilendirmesi gerekmektedir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.html

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 

 

 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)

 

10 - 99 KM arası 20 €

100 - 499 KM arası 180 €

500 - 1999 KM arası 275 €

2000 - 2999 KM arası 360 €

3000 - 3999 KM arası 530 €

4000 - 7999 KM arası 820 €

8000 KM ve üzeri 1500 €

 

BAŞVURU BELGELERİ

1.       Başvuru formu (Teaching Plan sayfasında isminizi eklemeyi unutmayınız)

2.       Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından hazırlanmış ve açık tarihli “ziyaretin uygun olduğunu” gösterir kabul yazısı.

3.       Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

 

* İLGİLİ LİNKLER İLANIN EN SONUNDA YER ALMAKTADIR.

** (Staff Mobility Agreement belgesinin başvuru aşamasında doldurulmasına gerek yoktur)

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ - DEĞERLENDİRME

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır.

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/Bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 5/sayfa 36) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir (http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0)

Erasmus Programından (KA103/KA107/ Staj Konsorsiyum)  ilk kez yararlanacak olanlar

+5

Yurtdışında hareketlilik yapılmamış yeni bir kuruma gidecek olanlar

+5

Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bir bölümden başvuru yapanlar

+5

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma

-1

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak

-3

2-3 yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

1-2 yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

0-1 yıl önce Erasmus Programından (KA103/KA107/ Staj Konsorsiyum)  faydalanmış olmak

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Bir önceki yıl Erasmus Programlarından (KA103/KA107/ Staj Konsorsiyum) faydalanmaya hak kazandığı halde “vazgeçme dilekçesi” teslim aralığında dilekçesini teslim etmeden programdan yararlanmama

-20

Son 3 yıl içerisinde Erasmus Koordinatörü olmak (en az 12 ayı aşkın süredir resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapması)

+10

Erasmus İkili Anlaşma sahibi/kontak kişisi olmak

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanının %20’si (Dil sınavı sonucu en fazla 10 yıl önce alınmış olması gerekir)

 

Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi adayı olarak belirlediği öncelikli alanların birinde (Tarım ve Gıda, Enerji ve Çevre, Malzeme, Moleküler Tıp ve Bölgesel Kalkınma) proje yapıyor/yapmış olması

+3

Son 3 yıldır yabancı dilde açılmış bir programda ders veriyor olmak veya değişim öğrencileri için yabancı dilde ders vermiş/veriyor olmak

+3

 

*Konferans, kongre, eğitim programı gibi etkinlikler Ders Verme Hareketliliği programına uygun değildir.

 

YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 80 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

 

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması ( 

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler. 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil puanı 80 olarak kabul edilecektir. (Bu grupta başvuru yapmak isteyenler; e-devlet üzerinden indirecekleri “Öğretim Elemanı Belgesi”ni ön başvuru aşamasında Birimimize teslim edecek olup; ayrıca Cumhurbaşkanlığı başvuru portalına da yüklenecektir.)

 

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 35) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz

Başvuru Formu için tıklayınız.

Teaching Plan için tıklayınız.

Bilgi Formu için tıklayınız.

 

İrtibat Bilgileri

HATİCE GÖK: 2500/110

HACER PINAR: 2500/113