Duyurular

...

Erasmus+ Staj Hareketliliği 2020 Proje Dönemi Başvuru Duyurusu

Erasmus+ Staj Hareketliliği

2020 Proje Dönemi Başvuru Duyurusu

Online başvurular 05 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 5 Kasım 2020 tarihinde (saat 17:00) sona erecektir. Başvurusu uygun bulunan aday adayı öğrencilerin listesi, 12 Kasım 2020 tarihinde Dış ilişkiler web sayfasında ilan edilecektir. COVID-19 pandemisi sebebiyle Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmayan adaylar da başvuru yapabilecektir.

ÖNEMLİ: Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapılabilir. Ancak Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapan öğrencilerin yararlanıcı olma durumu Kabul Belgesi Teslim etme tarihlerine göre değerlendirilecek ve bu öğrenciler her bölüme eşit hak verilmek suretiyle Erasmus puanına göre sıralanacaktır.

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmadan başvuru yapacak olan öğrenciler için belge teslim tarihleri: 30 Aralık 2020 / 29 Ocak 2021 ve 26 Şubat 2021

Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı ile başvuru yapan adaylar +10 puan uygulamasına tabi tutulacaktır. Kabul mektubunuz veya Niyet Beyanınızda staj sürenizin en az 2 ay ve en fazla 6 olmasına dikkat ediniz. Örnek Kabul Mektubunu inceleyiniz ve Niyet Beyanı için lütfen tıklayınız.

18 Şubat 2020 I. Çağrı başvurusunu yapmış olan ve pandemi sebebiyle sınav yapılamadığından bekleme aşamasında olan öğrencilerin yeniden başvuru yapmasına gerek yoktur.

MEZUN OLMADAN ÖNCE BAŞVURU YAPMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER MEZUN OLDUKTAN SONRA 18 AY İÇİNDE STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN YARARLANABİLİRLER (COVID-19 sebebiyle yararlanma süresi AB Komisyonu tarafından 18 aya çıkartılmıştır)

cu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile hotmail uzantılı e-posta adresleri arasında teknik sıkıntı yaşandığından gmail uzantılı adresler zorunludur.

Online yapılacak olan başvurular için ilgili link 05 Ekim 2020 tarihinden 05 Kasım 2020 saat 17:00’ye kadar açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır. Başvuru belgenizin çıktısı ve diğer evraklarınızı en geç 6 Kasım 2020 saat 12:00’ye kadar Dış İlişkiler Birimine ulaştırabilirsiniz.

Kayıt donduran öğrenciler başvuru yapamaz.

Tıp Fakültesi öğrencileri anlaşma üzerinden staja gideceklerse veya kendi bulacakları bir yerde staj yapmayı düşünüyorlarsa formda ona göre işaretleme yapacaklardır. Tıp Fakültesi öğrencilerinin Niyet Beyanı veya Kabul Belgesi getirmelerine gerek yoktur. Anlaşma kontenjanlarına göre yerleştirmeler Erasmus puanına ve karşı okulun sunduğu staj olanaklarına göre Fakülte Koordinatörü tarafından yapılacaktır. Tıp Fakültesi kontenjanları

İspanya-Universidat de Lleida – 3 öğrenci x 6 ay

İtalya – Seconda Universita Degli Studi di Napoli – 1 öğrenci x 6 ay

İtalya - Universita Degli Studi di Cagliari – 2 öğrenci x 6 ay

Romanya – Universitate De Medicina Si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Din Cluj-Napoca – 2 öğrenci x 6 ay

Romanya - Universitate De Medicina Si Farmacie Din Craiova – 3 öğrenci x 3 ay

Romanya - Universitate De Medicina Si Farmacie Targu Mures – 2 öğrenci x 3 ay

ONLINE ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilir.  Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 

23.02.2020-27.02.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

14.10.2019-16.10.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

 

26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

 

06.12.2018-07.12.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus KA107 Projesi Dil Sınavları

 

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrenciler online başvuru formunda hangi dil sınavına girdiklerini işaretlemeleri ve aldıkları puanı yazmaları gerekmektedir. Aşağıda tarihleri belirtilen dil sınavlarına girmeyecek öğrencilerin herhangi bir dil kutucuğunu işaretlemelerine gerek yoktur.

 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri yeniden dil sınavına girmek zorundadır.

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir. Sınavlar ONLINE yapılacaktır.

2020 Proje Dönemi Staj Hareketliliği Erasmus+ Online Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

İngilizce YazılıSınav

18.11.2020

Sınav saatleri daha sonra duyurulacaktır.

İngilizce SözlüSınav

20.11.2020

Almanca YazılıSınav

16.11.2020

13:30

Almanca SözlüSınav

17.11.2020

13:30

Fransızca YazılıSınav

17.11.2020

09:30

Fransızca SözlüSınav

19.11.2020

09:30

 

2020 Proje Dönemi Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60 (BESYO, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, İç Mimarlık ve İlahiyat bölümleri öğrencileri için: 50)

Ön lisans: 50

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin

 

Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

 

  BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

·         Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvurabilir.

·         Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.

·         Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilir.

·         Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

·         Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

·         Tıp Fakültesi dışında kalan ve “Niyet Beyanı” veya “Kabul Mektubu” ile başvuru yapacak olan adayların belgelerinde süreler açık olarak yazılmalı ve bir kopyası başvuru esnasında başvuru formuna eklenmelidir.

·         Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

·         Başvuru için gerekli genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

·         Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

·         Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

·         Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini (2019-20 Bahar Dönemi dahil) orijinal imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur.

·         Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.

·         Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında duyurulacaktır.

·         Staj Hareketliliği süresi minimum 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir.

·         Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.

·         Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır).

·         Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 18 ay içinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun mezun olmadan önce yapılması gerekir.

·         Başvurular ücretsizdir.

 

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (mavi tükenmez ile imzalanacaktır) başvuru formu, son Transkript, imzalı ve kaşeli Kabul Mektubu veya Niyet Beyanı, bir adet vesikalık fotoğraf) en geç 6 Kasım 2020 saat 12:00ye kadar Dış İlişkiler Birimine Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırınız.

COVID-19 tedbirleri gereği öğrenci görüşmeleri yapılmadığından evraklarınızı postayla göndermenizi tercih ediyoruz.

Çukurova Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi

Balcalı Mah 01330 Sarıçam, ADANA

Eposta yoluyla randevu alarak birimimize şahsen de getirebilirsiniz. Eposta yoluyla randevu almayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (erasmuspl@cu.edu.tr)

 

 

2020 Proje dönemi hareketlilikten yararlanma süresi 30.05.2022 tarihinde sona erer.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

2020  sözleşme  Dönemi  Erasmus  Uygulama El  Kitabında seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma,

bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

COVID-19 sebebiyle 2019-2020 Bahar döneminde hareketliliğini mücbir sebep ile sonlandıran/iptal eden katılımcılara (2019 proje dönemi yararlanıcıları) 2020 Erasmus Staj Başvuru seçimlerinde önceki hareketliliklerinden dolayı eksi puan uygulanmaz.

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

 (Vazgeçme Dilekçesi getirmek için son tarih :30 Aralık 2020)

-10 puan

 

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama

Sınavı geçen öğrenciler için yapılacak oryantasyon ONLINE olacaktır ve tarihi daha sonar duyurulacaktır.

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5 puan

 

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107)  yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilemeyen  her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Online Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından (Akademik Ortalama+Dil Puanı ÷2) yapılacaktır. Dil Puanından kesinti  YAPILMAMAKTADIR.

 

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (Staj hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj (Avro) 

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

400

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

          Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için eşitlik ilkesine dayalı ve bütçe dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır. Kabul Belgesi / Niyet Beyanı ile başvuru yapacak olan adaylara +10 puan uygulanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olan öğrenciler aldıkları Erasmus puanına göre ASİL olarak ilan edilecek, Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmayan öğrenciler ADAY/ADAYI olacaktır. Asil öğrenciler listesindeki ilk 5 öğrenci 2020 Erasmus Staj Konsorsiyum Projesinin bütçesinden hibelendirilecektir. Belirtilen tarihlere göre Kabul Belgesi / Niyet Beyanı getiren öğrenciler Kabul Belgesi Teslim etme tarihlerine göre her bölüme eşit hak verilip Erasmus puanına göre sıralanacaktır ve ASİL ve YEDEK listeleri güncellenecektir.    

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı teslim tarihleri: 30 Aralık 2020 / 29 Ocak 2021 ve 26 Şubat 2021

          Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

          Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde Erasmus programlarına katılabileceklerdir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresince YTB burslarının kesilip kesilmeyeceği bilgisini YTB’ye sormalı ve bunu bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanname imzalamalılardır.

2020 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Haraketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.

2020 Proje Dönemi Staj Hareketliliği yararlanıcılarına 2020-1-TR01-KA103-083772 ve 2020-1-TR01-KA103-084307 nolu projelerin ilgili faaliyet bütçelerinden hibe verilecektir.

 

 

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular’da başvuru adaylarını ilgilendiren bölümler:

Ø  Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi

devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri

kapsamında uygun kabul edilmiştir.Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince

bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez.

Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan

harcamalar 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır. (3.a maddesinin II. Bendi şu şekildedir: Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan harcamalar örneğin seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs. öğrenciye ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz)

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara

göre hibe verilir (3.c maddesindeki kurallar şu şekildedir: Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, çevrimiçi eğitimle faaliyetin tamamlanması: I. Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez. II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103 bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür Ayrıca ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.)

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

f) kurumsal destek hibesi: ister karma, ister tamamen çevrimiçi hareketlilik olsun yükseköğretim

kurumu kurumsal destek hibesi alır.