Duyurular

...

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Staj Hareketliliği 2019 Proje Dönemi Çağrısı

 

Başvurular  13  Eylül 2019  tarihinde başlayacaktır. Başvuru formu ve başvuru başlangıç ve bittarihleri için lütfen sayfazı takip ediniz.

DİKKAT!

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum 2019 projesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceğinden hareketliliğinizi bu tarihe kadar gerçekleştirebilirsiniz.  Toplam kontenjan 6 kişiliktir. Yararlanıcıların süresi ve gideceği ülkeye göre kontenjan sayısında dişiklik olabilir.

Başvurunun tamamlanması için aşıdaki belirtilen belgeler Dış İlişkiler Birimi ErasmuKoordinatörlüğüne elden teslim edilmelidir:

1.   Başvuru belgesinin ıslak imzalı çıktısı + 1 adet vesikak fotoğraf (Resmi belge için gerekli olan, yüzün belirgin olarak seçildiği, belli ölçülerdeki fotoğraf) – Lütfen elektronik olarak başvuru formuna eklemeyiniz, yazıcıdan çıktısı alınmış vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

2.   Karşı kurumdan alınan Niyet Beya/ Kabul Mektubu*

3.   Not Dökümü 

*Niyet Beyanı/Kabul mektubu en az bir sayfalık antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj blanç-bittarihleri (gün-ay-yıl) açıa belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan bahsedilmelidir. Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı- soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir.

Kabul mektubu/Niyet Beyanı içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen  örnek mektubu inceleyiniz  ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız. Niyet Beyanı için lütfen  klayınız.

Dil Sınavı tarihleri Başvuru Formu yayınlandığında başvuru şartları Erasmus Dil Sınavları bölümünde yer alacaktır.

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilirler.  İngilizce  Öğretmenliği Bölümü öğrencileri  yeniden  sınava  girmek zorundadır .

26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

06.12.2018-07.12.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus KA107 Projesi Dil Sınavları

02.05.2018-04.02.2018 tarihlerinde yapılan Konsorsiyum Projesi Erasmus Dil Sınavları

19.02.2018-23.02.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavla

Başvuru şartları, Erasmus Dil Limitleri ile ilgili hususları, Seçim Ölçütleri, Puan kesintileri, Ülke Grupları ve Hibe Miktarla hakkında ayrıntılı bilgiler 13 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak olan Başvuru Formunda yer alacakr. Ancak belirtilen başklar ile ilgili açıklamaları bir önceki çağrının duyurusundan da görebilirsiniz.
http://international.cu.edu.tr/upload/2018%20proje%20d%C3%B6nemi%20ERASMUS%20DUYURU%202.%20%C3%87agr%C4%B1-converted.pdf