Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ortak Lisans Programı

Program Hakkında

Ortak Program, Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve ABD’deki Colorado Boulder Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü arasında mevcut programlar arasında tasarlanmıştır. Programın amacı, iki kurum arasında imzalanan protokolle belirlenen koşulları taşıyan ilgili bölüm öğrencilerinin eğitimlerinin ilk iki yılını kendi kurumlarında tamamladıktan sonra kalan iki yılını diğer kurumda tamamlamasına imkân tanımaktır. Programa kabul edilerek başarıyla tamamlamaları halinde katılımcı öğrenciler, her iki Üniversitenin ilgili programından lisans diploması alabileceklerdir.

Başvuru Koşulları:

Aday öğrencilerin, asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

•UCB'de 3.00 cGPA puanına eşit olan ağırlıklı genel not ortalaması,
•TOEFL IBT'den en az 83 puan (yazma alt puanı minimum 19 olmalıdır)

 Yukarıdaki koşulları sağlayan ve başvuruları uygun bulunan adayların UCB tarafından talep edilecek aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir. Yukarıdaki şartları karşılayarak ön elemeden geçen ve aşağıdaki belgeleri sağlayan adayların başvuruları, UCB’ye gönderilecektir:

•Başvuru ve Colorado Boulder Üniversitesine ödenecek ücret. Bu ücret, geri ödenmez ve transfer edilemez. Bkz. https://www.colorado.edu
•Çukurova Üniversitesinde alınan tüm dersler ve notlarının yer aldığı resmi transkript
•Banka Beyanı (ilgili yıla ait öğrenim ve yaşam giderlerine göre hesaplanan toplam tutarın banka hesabında olduğunu gösterir resmi belge)
•Aşı belgesi

Uygulama Esasları:

Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencileri, her yıl Mart ayında açılacak duyuruyla programa başvurabilir. Başvuran öğrenciler arasından şartları taşıyan adaylar belirlenir ancak bu öğrencilerin 2. Yıl bahar yarıyılı sonunda gerekli not ortalaması şartını halen taşıyor olmaları gerekmektedir.

Programa katılan öğrenciler, Birleşik Devletlerde öğrenim ve ülkeye giriş için gerekli öğrenci vizesine başvuru ve vizenin alınmasıyla bağlantılı her türlü husus ve ödemeden sorumludur. Öğrenci ayrıca yaşam ve diğer kişisel gereksinimler, konaklama, seyahat gibi bütün giderlerden sorumludur.

Not: UCB, gerekli nitelikleri taşıyan öğrencilere yönelik okul ücretlerinin bir kısmında indirim yapabilir.

Program Koordinatörü:

Prof.Dr. Ulus ÇEVİK

Çukurova Üniversitesi

Dış İlişkiler Ofisi

01330, Sarıçam, Adana, Turkey

Tel: +90 322 3386411 

http://international.cu.edu.tr/tr/

intrelations@cu.edu.tr

ucevik@cu.edu.tr