Duyurular

...

2023 PROJE DÖNEMİ - ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

2023 PROJE DÖNEMİ - ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

2023 Proje Dönemi - Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin diploma programı/akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurt dışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Başvuru yapacak olan adayların staj yerlerini ayarlamaları ve Kabul Mektubu veya Niyet Beyanı ile bunu belgelendirerek başvurmaları beklenir. Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı ile başvuru yapan adaylar +10 puan uygulamasına tabi tutulacaktır. Kabul mektubunuz veya Niyet Beyanınızda staj sürenizin en az 2 ay olmasına dikkat ediniz ve örnek Kabul Mektubu ve Niyet Beyanı için https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-placement/erasmus-placement-mobility/useful-informations/ornek-niyet-beyani-ornek-kabul-mektubu adresini inceleyiniz. Açık tarihli olması ve toplam 5 ayı geçmemesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapılabilir. Ancak Kabul Belgesi ya da Niyet Beyanı olmadan başvuru yapan öğrencilerin yararlanıcı olma durumu Kabul Belgesi Teslim etme tarihlerine göre değerlendirilecek ve bu öğrenciler her bölüme eşit hak verilmek suretiyle Erasmus puanına göre sıralanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmadan başvuru yapacak olan öğrenciler için belge teslim tarihleri: 29 Mart 2024 ve 29 Nisan 2024'tür.

Başvurular iki aşamalı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce duyuru metninin ve başvuru takviminin dikkatlice incelenmesi önemlidir.

I. AŞAMA: Başvuru duyurusunun sonunda yer alan başvuru linki üzerinden yapılacak başvurular için:

09.01.2024

Web sayfasında İlan

01.02.2024

ÖN BAŞVURU başlangıç tarihi

14.02.2024

ÖN BAŞVURU ve EVRAK TESLİMİ için SON TARİH (SAAT 16:00)

19.02.2024

BAŞVURUNUN II. AŞAMASI İÇİN uygun bulunan adayların ilanı

 

***ÖNEMLİ: 1. aşama esnasında henüz staj yerinden kabul belgesi ulaşmamış adayların başvuru sisteminde ülke seçimi yapıp, staj yeri bilgisine “daha sonra belirtilecek” şeklinde açıklama yazması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin anlaşma üzerinden staja gideceklerse veya kendi bulacakları bir yerde staj yapmayı düşünüyorlarsa ön başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencileri kendi buldukları bir kuruma gitmeyi planladıkları takdirde Niyet Beyanı veya Kabul Belgesini getirirlerse +10 puan alacaklardır.

Anlaşma kontenjanlarına göre yerleşecek olan Tıp Fakültesi öğrencilerinin 1. aşamada ve 2. aşamada gitmeyi planladıkları ülke ve üniversiteleri seçmeleri gerekmektedir. Belge olarak erasmus.cu.edu.tr adresindeki ikili anlaşmalar listesini indirip başvuru portalına yükleyebilirler. Nihai yerleştirme onayı Fakülte Koordinatörü tarafından yapılacaktır.

MEZUN OLMADAN ÖNCE BAŞVURU YAPMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER mezun olduktan sonraki 1 yıl içerisinde hareketlilikten faydalanabilir.

Başvuru belgeleri Dış İlişkiler Birimine teslim edilecek; teslim edilen belgeler ayrıca PDF formatında turnaportal.ua.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemine yüklenecektir. Bu nedenle evrak tesliminden önce belgelerinizi PDF formatında tarayarak ikinci aşama için hazır bulundurmanız önemlidir. Lütfen başvuru yaptıktan sonra eposta adresinize gelen kodu bir yere not ediniz.

Online yapılan başvuru çıktısı ve diğer orijinal evraklar (ıslak imzalı mühürlü transkript, başvuran tarafından mavi kalemle imzalanmış başvuru çıktısı, fotoğraf, varsa kabul mektubu veya niyet beyanı ve varsa “ilave hibe desteği için gerekli belgeler”) en geç 14.02.2024 saat 16:00’ya kadar Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim edilmeli veya posta ve/veya kargo ve/veya akraba-arkadaş vs. aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

ÖNEMLİ: 1. aşamayı tamamlayan ve 2. aşama için uygun bulunan adaylar Başvuru Portalı olan turnaportal.ua.gov.tr adresinde nihai başvurularını yapabilirler. Başvuru portalında nasıl başvuru yapılacağı sisteme giriş yapıldığında açılan sayfada yer alacaktır.

II. AŞAMA: Başvuru Portalı (turnaportal.ua.gov.tr)

19.02.2024

Başvuru Portalı başvuru başlangıç

04.03.2024

Başvuru Portalı bitiş

11.03.2024

Yabancı dil sınavına girmeye hak kazananların ilanı

 

Başvuruların her iki aşamasının da yapılması zorunludur. Sadece tek bir aşamayı tamamlayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Başvuru değerlendirmeleri başvuru sistemi tarafından otomatik yapılacağından başvuru portalında açılacak olan başvuru adımlarının DİKKATLİCE OKUNMASI ve belgelerin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi önem arz etmektedir.

* Başvuru ekranında yer alan tüm aşamalardan başvuran aday sorumludur. Başvuru yapanların başvuru Portalında gördükleri ekranı birimimiz görüntüleyememektedir.

Yanlış doldurulmuş başvuruları sistem “geçersiz başvuru” sayabilir; o nedenle DİKKATLİ DOLDURMAYA özen gösteriniz.

III. AŞAMA: Erasmus yabancı dil sınavları

SINAV TÜRÜ

TARİH

SAAT

YER

İngilizce Yazılı Sınav

13.03.2024

09:30

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

15.03.2024

09:00

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

12.03.2024

13:30

R1 Binası 301 no'lu sınıf

Almanca Sözlü Sınav

14.03.2024

09:00

R1 Binası 301 no'lu sınıf

Fransızca Yazılı Sınav

12.03.2024

09:30

R1 Binası 311 no'lu sınıf

Fransızca Sözlü Sınav

14.03.2024

13:30

R1 Binası 311 no'lu sınıf

 

ERASMUS DİL SINAVI ile ilgili önemli açıklamalar:

Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını kullanabilir. Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

18.12.2023 – 21.12.2023 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

12.04.2023 - 14.04.2023 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

21.03.2022 - 30.03.2022 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları

Daha önce yapılan Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrencilerin online başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir.

Bu başvuru sahiplerinin “İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim” kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. Daha önce yapılan dil sınavlarından aldıkları dil puanlarını kullanacak olan adayların başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep ederek başvuru formuna eklemeleri beklenmektedir.

İngilizce Dili Eğitimi öğrencileri için Önemli Not: İngilizce bölümü öğrencileri her yıl dil sınavına girmek zorundadır.

Erasmus Dil sınavlarına girecek olan adayların girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Birden fazla dil sınavına girecekseniz lütfen başvuru formunda hangi dillerden sınava girmek istediğinizi belirtiniz.

Erasmus Staj Hareketliliği Erasmus Dil Sınavı Limiti ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 85

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 60

Fransız Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans: 60 (Spor Bilimleri Fakültesi, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Güzel Sanatlar bölümleri ve İlahiyat bölümleri öğrencileri için: 50)

Ön lisans: 50

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.

Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_CEFR_TR.pdf).

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR:

• Çukurova Üniversitesine kayıtlı tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. Doktora öğrencileri için “Doktora Hareketliliği” adı altında ayrı bir başvuru açılacaktır.

• Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

• Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

• Bütün adayların I. aşama için olan online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata, form teslimi sırasında belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.

• Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 (4.00) veya 58 (100), yüksek lisans öğrencileri için 2.50 (4.00) veya 65 (100) olması gerekir.

• Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hukuk Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin Erasmus başvuru portalında karşılarına otomatik çıkacak olan GNO ile güncel transkriptlerinde yer alan GNO’yu karşılaştırması ve gerekirse başvuru portalında GNO düzenlemesi yapması gerekecektir. Sistem tarafından GNO onayı alındıktan sonra başvuruya devam edilebilir.

• Başvuru yapan öğrencilerin; güncel transkriptlerini imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu

ile birlikte getirmesi zorunludur. 2023-2024 Güz dönemi dahil orijinal güncel transkriptinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (Islak imzalı ve mühürlü olarak) temin ediniz. Transkriptlerin e-devlet çıktısı ve fotokopi kabul edilmemektedir. Başvuru formunda beyan edilen GNO ve ekinde yer alan transkriptteki GNO aynı olmalıdır.

• Yüksek lisans düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Ayrıca, ilgili Enstitü Öğrenci İşlerinden ‘Öğrenci Belgesi’ alınarak başvuru esnasında ibrazı zorunludur.

• Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

 

ÖNEMLİ hususlar:

Başvurunuzu yaparken eğitim öğretim kademenizi (ön lisans/lisans/yüksek lisans) doğru işaretleyiniz.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra başvurunun mavi tükenmez kalem ile ıslak imzalı çıktısını ve diğer evraklarınızı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ıslak imzalı güncel Transkript - 2023-2024 Güz dönemi de dahil edilmiş, bir adet vesikalık fotoğraf-başvuru formunda fotoğraf yerine zımbalanmış olarak, varsa Kabul belgesi veya Niyet Beyanı ve varsa “ilave hibe desteği için gerekli belgeler”) en geç 14 Şubat 2024 saat 16:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırınız.

• Staj hareketliliği süresi en az 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz.

• Aynı öğrenci, her bir eğitim öğretim kademesinde Erasmus+ hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Ön lisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans).

• Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programının zorunlu parçası olması gerekmez. Gönüllü ve mezuniyet sonrası staj şeklinde gerçekleştirilebilir.

• Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (İlk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır).

• Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun mezun olmadan önce yapılması gerekir.

• Başvurular ücretsizdir.

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı ilgili bölüm/fakülte kurulunun takdirindedir.

***Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Erasmus+ Uygulama El Kitabı ilgili bütçe yılı seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan[1]

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

+10 puan[2]

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs)

+5 puan[3]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama (Vazgeçme dilekçesi için son tarih: 31.07.2024)

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

• Daha önce Erasmus+ programlarından (KA131 Öğrenim/Staj/Staj Konsorsiyum) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

• Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen gerçekleştirilmeyen her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

• Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda -10 puan uygulamasının hangi hareketlilik türüne uygulanacağı öğrencinin kendi tercihine bırakılır ve öğrenciden dilekçe alınır. Daha önce herhangi bir Erasmus programından faydalanmış ve aynı anda iki başvuru yapan başvuru sahibinin daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.

• Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -5 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

• Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından [(Akademik Ortalama + Dil Puanı)÷2] yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

 

600

 

* Yeşil seyahat desteği: Yeşil seyahati (tren, otobüs vb.) tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Hareketlilik gerçekleştiren öğrencinin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izini azaltmaya yönelik olarak sağlanan yeşil seyahat imkânlarını kullanmaları durumunda kullanılacaktır. Tüm seyahatin yeşil seyahat şeklinde yapılması gerekmektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki aşamada yapılır.

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için eşitlik ilkesine dayalı ve bütçe dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı ile başvuru yapacak olan adaylara +10 puan uygulanacaktır. Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olan öğrenciler aldıkları Erasmus puanına göre ASİL / YEDEK olarak ilan edilecek, Kabul Belgesi/Niyet Beyanı olmayan öğrenciler ADAY ADAYI olacaktır. Belirtilen tarihlere göre Kabul Belgesi/Niyet Beyanı getiren öğrenciler kabul belgesi teslim etme tarihlerine göre her bölüme eşit hak verilip Erasmus puanına göre sıralanacaktır ve ASİL / YEDEK ve ADAY ADAYI listeleri güncellenecektir.

Kabul Belgesi/Niyet Beyanı teslim tarihleri: 29 Mart 2024 ve 29 Nisan 2024.

Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme döneminde ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları taktirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler, Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresince YTB burslarının kesilip kesilmeyeceği bilgisini YTB’ye sormalı ve bunu bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanname imzalamalıdır.

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan)

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk

Vatandaşları İle Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

8) Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar. (AFAD kaydını gösterir ödeme dekontu ve ödeme yapılan kişinin birinci derece akraba olduğunu gösterir nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmelidir).

 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla aylık 250 Avro hibe desteği verilir.

***Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

Erasmus Staj Hareketliliği yararlanıcıları 2023-1-TR01-KA131-HED-000119768 ve 2023-1-TR01-KA131-HED-000117484 nolu projelerin ilgili faaliyet bütçesinden hibe verilecektir.

2023 Proje dönemi 31.07.2025 tarihinde sona erecektir.

2023 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.[1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2] Öncelliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

[3] Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.