Duyurular

...

2020 Proje Dönemi Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Eğitim Alma Hareketliliği Duyuru ve Seçim Takvimi

2020 Proje Dönemi Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Eğitim Alma Hareketliliği Duyuru ve Seçim Takvimi

Çukurova-MED Staj Konsorsiyum Projesi, Çukurova Üniversitesi koordinatörlüğünde 2014 yılından beri yürütülen konsorsiyum projesinin devamı niteliğinde olan ve bölge üniversiteleri ve Adana Sanayi Odası ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını kapsayan bir “staj ve mesleki eğitim alma” projesidir.

2020 Proje Dönemi Çukurova-MED konsorsiyum ortakları

·         Çukurova Üniversitesi

·         Çağ Üniversitesi

·         Mersin Üniversitesi

·         Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

·         Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

·         Adana Sanayi Odası

·         Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

·         Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

·         Toros Üniversitesi

Staj Konsorsiyum projesinin amaçlarından biri de konsorsiyum ortağı Yüksek Öğretim Kurumlarındaki personelin Avrupa’daki bir kurumun veya işletmenin deneyimlerini ve/veya iyi uygulamalarını öğrenmesine ve mevcut işi için gerekli becerileri geliştirmesine olanak vermektir.

2020 Proje Dönemi (2020-1-TR01-KA103-083772) 31 Mayıs 2023’te sona erecektir ve projenin Çukurova Üniversitesine tahsis edilen Personel Eğitim Alma Yararlanıcı kontenjanı 2 kişidir.

Yararlanıcı kontenjanı kısıtlı olduğu için asil ve yedek listesi başvuru kriterlerinde belirtilen puan hesaplamaları ve ayrıca Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen (sayfa 5) “bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi, daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme öncelik” gibi kriterler göz önüne alınarak yayınlanacaktır.

Hareketlilikten faydalanmak isteyen personelimizin başvuru formunu doldurarak istenen diğer belgelerle birlikte 22 Ekim 2021 saat 12:00’ye kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları ve başvuru teslim evraklarını imzalamaları gerekmektedir.

                             

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli çalışan tam ve yarı zamanlı istihdam edilmiş ve fiilen görev yapan personel faydalanabilir. Hizmet alımı yoluyla kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler, personel hareketliliğinden faydalanamaz.  Eğitim Alma Hareketliliği kategorisinde idari personel önceliklidir.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri;

·         Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine olanak tanımak,

·         Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun/işletmenin deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine olanak vermek,

Eğitim Alma Hareketliliği için faaliyet süresi, Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumu ya da bir işletmeye gidilebilir.  Ancak projenin amaçları ve kurumumuz öğrencileri için staj olanaklarını geliştirme hedefi doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu dışındaki işletmeler önceliklendirilecektir. Ev sahibi işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan bir kuruluş olabilir. İşletmeden kastedilen büyüklükleri, statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun özel veya kamuya ait her türlü kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

İkili Anlaşmamızın olduğu bir Yüksek Öğretim Kurumuna gitmeyi planlıyorsanız anlaşmayı yapan kişiyi bilgilendirmeniz gerekmektedir. (İkili anlaşmalar listesi ve kontak bilgileri için https://erasmus.cu.edu.tr/cu/bilateral-agreements/anlasma-listesi) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Seçim Takvimi

24.08.2021

Üniversite genelinde duyuru yapılması

24.08.2021

22.10.2021

Programdan yararlanmak isteyen personelin başvuru belgelerini getirebileceği tarih aralığı

28.10.2021

Başvuru sonuçlarının ilanı (Sonuçlar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir)

Kasım 2021

Bilgilendirme toplantısı bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

26.11.2021

Vazgeçmek isteyen personelin “vazgeçme dilekçesi” son teslim tarihi

 

Başvuru Belgeleri

1.      Başvuru formu ve onaylı İş Planı

2.      Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından ziyaretin tarihlerini ve başvuru sahibinin davet edildiğini gösterir kabul yazısı.

3.      Yabancı Dil Belgesi: Son 5 yılda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge. Yabancı dil puanı önceliklendirilecektir. Yabancı Dil Belgesi ile ilgili önemli açıklamalar duyurunun sonunda yer almaktadır. Dikkatle okumanız tavsiye edilir.

*YABANCI DİL PUANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanlarının dil puanları 80 olarak değerlendirilecektir.

·         Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması

·         Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması

·         Öğretimin verileceği dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması 

·         Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) olma

 

Ancak yine de dil puanı belgesi getirmek isteyenler mevcut dil belgelerini getirebilirler.

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan adaylar başvuru yapabilir ancak “dil puanı avantajından” yararlanamaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır:

ÖNEMLİ: Aynı fakülteden/bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip başvuru sahibi öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır. Puan eşitliği durumlarında Erasmus Uygulama El Kitabında (sayfa 5) belirlenen ölçütler göz önüne alınarak yararlanıcılar belirlenecektir (http://ua.gov.tr/docs/default-source/avrupa-dil-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0)

Erasmus Programından ilk kez yararlanacak olanlar

+5

Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülkeye ve yükseköğretim kurumuna gidecek olanlar

+5

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 10 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olma

+5

İdari Personel olanlardan kurumumuzda 1-9 yıl iş tecrübesine sahip olma

+3

Beş yıl önce Erasmus Programından faydalanmış olma

-3

Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak

-5

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

-7

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

-10

Erasmus Koordinatörü (en az 2 yıldır resmi olarak Erasmus koordinatörü olarak görev yapıyor olmak)

+10

Erasmus İkili Anlaşma sahibi/kontak kişisi olmak

+10

Engelli personel

+5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel

+10

Yabancı dil sınavı puanı %20 (en fazla 5 yıl geçerlidir) (* Yabancı dil puanı olmayanlar ya da dil puanını başvuru esnasında başvuru formuna eklemeyenler de başvuru yapabilir ancak bu kriterden puan alamaz)

 

Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi adayı olarak belirlediği öncelikli alanların birinde (Tarım ve Gıda, Enerji ve Çevre, Malzeme, Moleküler Tıp ve Bölgesel Kalkınma)  eğitim alacak olma

+5

Öğrencilerimize staj yapma olanağı/Personelimize Eğitim Alma olanağı sağlayabilecek bir işletme/araştırma merkezi/laboratuvar/fabrika/..vb. davet alma ve kurum tanıtımını iş planına ekleme

+10

 

*Konferans, kongre, eğitim programı gibi etkinlikler Eğitim Alma Hareketliliği programına uygun değildir.

 

 ERASMUS+  ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

EK HİBE

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak olağan Erasmus+ personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili “özel durumu olan personel ek hibesine” başvurabilirsiniz.

ÖZEL ERİŞİM İHTİYAÇLARI NELERDİR?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.

NASIL BAŞVURULUR?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında daha fazla bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Birimine talebinizi iletiniz. Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteğine yararlanıcı adayı olduktan sonra başvurabilirsiniz. Başvurunuz üniversitenizin Dış İlişkiler Birimi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.