Duyurular

...

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2021-2022 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2021-2022 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2021-2022 Akademik Yılı 

Başvuru Duyurusu

 

Başvurular;    15 Ocak 2021 tarihinde başlayıp,  19 Şubat 2021 tarihinde saat 16:00’da sona erecektir.

Başvurusu uygun bulunan aday adayı öğrencilerin listesi, 17 Mart 2021 tarihinde saat 16.00’da Dış İlişkiler web sayfasında ilan edilecektir.

DİKKAT

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birine girmiş ve geçer not almış ise yeniden dil sınavına girmek zorunda değildir:

 • 16.11.2020-20.11.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları
 • 23.02.2020-27.02.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları
 • 26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları
 • 14.10.2019-16.10.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus dil sınavları

Başvuracak öğrencilerin başvuru formunda hangi dilden sınava katıldıysa belirtmesi, tarihini seçmesi ve dil puanını açıkça yazması gerekmektedir. Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR.

Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.

 • Ancak İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri, yukarıda belirtilen Erasmus dil sınavlarına girmiş olsalar dahi yeniden sınava girmek zorundadırlar.
 • cu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile hotmail uzantılı e-posta adresleri arasında teknik sıkıntı yaşandığından gmail uzantılı adresler zorunludur.
 •  Online yapılacak olan başvurular için ilgili link 15 Ocak 2021 tarihinden 19 Şubat 2021 saat 16:00’a kadar açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır. Online yapılan başvuru çıktısı ve diğer evraklar,  en geç 22 Şubat 2021 saat 16:00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilebilir.
 • Başvuru linki duyurunun en alt kısmında yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce duyuruyu DİKKATLİCE okuyunuz.

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 •  Başvuru yapacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekmektedir.
 • Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve 2021-2022 akademik yılında bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü (olduğu öngörülen öğrencidir.
 •  Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.
 • Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 •  Yüksek lisans kapsamında özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler, sınava girdikleri yılı takip eden akademik yılda öğrencilikleri devam edemeyeceği ve tam zamanlı öğrenci olamayacakları için öğrenim hareketliliğine başvuru yapamaz.
 • Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
 • Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 • Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 (4.00) veya 58 (100), yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 (4.00) veya 65 (100) olması gerekir.
 • Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi zorunludur.  2020-2021 Güz dönemi dahil orijinal güncel transkriptinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin ediniz.
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.
 • Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Uygunluk kontrolünden geçerek İngilizce dil sınavına girebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde, Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında, diğer dillerden sınava girecek öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler Birimi duyuru panolarında yayınlanacaktır.

AÇIKLAMA: Erasmus Dil Sınavlarından alınan dil notunu başvuruda kullanmak isteyen öğrenciler Dış İlişkiler Birimi sekreterliğine isimlerini yazdırıp, Dil Belgelerini talep edebilirler. Bu öğrencilerin, başvuru formuna Dil Puanını ve sınav tarihini formda belirtmeleri gerekmektedir. Bu başvuru sahiplerinin İngilizce/Almanca/Fransızca Dil Sınavına Gireceğim kutucuğunu İŞARETLEMESİNE GEREK YOKTUR. 

İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

Başvuru ile ilgili ÖNEMLİ hususlar:

Başvurunuzu yaparken eğitim-öğretim kademenizi (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) doğru işaretleyiniz. İlgili fakülte ve bölüm ikili anlaşma kontenjanlarından yararlanılacağı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin alanları ile ilgili olarak ENSTİTÜ DEĞİL ilgili bölüm ve fakülteleri seçmeleri zorunludur.

Online yapılacak olan başvurular için link 15.01.2021 tarihinden 19.02.2021 saat 16:00’a kadar açık kalacak ve sonrasında sistem kapanacaktır. Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra  başvurunun mavi tükenmez kalem ile ıslak imzalı çıktısını ve diğer evraklarınızı (Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’ndan ıslak imzalı güncel Transkript - 2020-2021 ilk dönemi de dahil edilmiş- ve bir adet vesikalık fotoğraf-başvuru formunda fotoğraf yerine zımbalanmış olarak) en geç 22 Şubat 2021 saat 16:00’a kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırınız.

COVID-19 tedbirleri gereği öğrenci görüşmeleri yapılmadığından evraklarınızı postayla göndermenizi tercih ediyoruz.

Adres: Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Zemin kat Balcalı Mah P.K:01250 Sarıçam/ ADANA

Eposta yoluyla randevu alarak birimimize şahsen ya da bir arkadaş/akraba/aile bireyi vasıtasıyla getirebilirsiniz. Eposta yoluyla randevu almayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (cuerasmusoutgoing@gmail.com)

 • Öğrenim Hareketliliği kontenjanlarıyla ilgili olarak http://international.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1469 adresini ziyaret ediniz ve ayrıntılı bilgiler için bölüm koordinatörlerinize başvurunuz. Eğitim kademenize (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) uygun olan ikili anlaşma mevcut değil ise;  Erasmus Dil Sınavından geçerli not almanız ev sahibi bir kuruma yerleştirilme garantisi vermez. Eğitim kademenize (ön lisans/ lisans/yüksek lisans/doktora) uygun olan ikili anlaşma olmaması halinde lütfen ilgili bölüm koordinatörü ile iletişime geçiniz.
 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.
 • Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise geri alınır ve öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Önlisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora).
 • Başvurular ücretsizdir.

 

ERASMUS DİL SINAVI

Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler için Erasmus Dil Sınavları (yazılı ve sözlü) tarihleri aşağıda verilmektedir. Sınavlar ONLINE yapılacaktır.

Erasmus+ Online Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

29.03.2021

Sınav saatleri daha sonra YADYO tarafından duyurulacaktır.

Online

İngilizce Sözlü Sınav

30.03.2021-02.04.2021

Online

Almanca YazılıSınav

23.03.2021

09:30

Online

Almanca Sözlü Sınav

25.03.2021

13:30

Online

Fransızca Yazılı Sınav

22.03.2021

09:30

Online

Fransızca Sözlü Sınav

24.03.2021

13:30

Online

 

Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60 (BESYO, Konservatuvar, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, İç Mimarlık ve İlahiyat bölümleri öğrencileri için: 50)

Ön lisans: 50

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen formda belirtin.

 

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Erasmus+ Uygulama El Kitabı ilgili bütçe yılı seçim ölçütleriyle ilgili kurallar sayfa 12’de verilmiştir.

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan1

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma,

bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan2

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

(Vazgeçme dilekçesi için son tarih: 30 Haziran 2021)

-10 puan

 

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme

-5 puan

 

1 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
2 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Puan kesintileriyle ilgili açıklama:

 • Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.
 • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.
 • Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda -10 puan uygulamasının hangi hareketlilik türüne uygulanacağı öğrencinin kendi tercihine bırakılır ve öğrenciden dilekçe alınır.  Daha önce herhangi bir Erasmus programından faydalanmış ve aynı anda iki başvuru yapan başvuru sahibinin daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam Erasmus puanı üzerinden yapılır.
 • Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.
 •  Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.
 • COVID-19 sebebiyle hareketliliği kesintiye uğrayan / iptal olan öğrenciler için -10 puan kesintisi uygulanmaz.

ÖNEMLİ: Puan kesintileri Erasmus puanından (Akademik Ortalama+Dil Puanı ÷2) yapılacaktır. Dil Puanından kesinti YAPILMAMAKTADIR.

 

HİBE MİKTARLARI

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları (öğrenim hareketliliği için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

 Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro) 

 1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Sırbistan

300

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

 • Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.
 • Fakülte/bölümlerden belirlenen hibe kontenjanı dâhilinde başvuru olmaması veya hibe tahsis edilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda dağıtılamayan hibe miktarı, başka fakülte/bölümlere yine adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir.
 • Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtılır.
 • Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler, her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.
 • •             Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları taktirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.
 • Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir.

 Erasmus Öğrenim Hareketliliği yararlanıcıları 2020-1-TR01-KA103-084307 nolu projenin ilgili faaliyet bütçesinden hibe verilecektir.

 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular’da başvuru adaylarını ilgilendiren bölümler:

 • Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir. Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:
 • Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.
 • Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez.
 • Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 3.a maddesinin II. bendine göre karşılanır. (3.a maddesinin II. Bendi şu şekildedir: Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan harcamalar örneğin seyahat, yurt/kira, vize-sigorta vs. öğrenciye ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz)
 • Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 3.c’deki kurallara göre hibe verilir (3.c maddesindeki kurallar şu şekildedir: Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, çevrimiçi eğitimle faaliyetin tamamlanması: I. Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez. II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 103 bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür Ayrıca ilave olarak 3. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir.)
 • Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.
 • Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.