Duyurular

...

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus KA107 (Uluslararası Kredi Hareketliliği) Başvuru Çağrısı

 

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

2021-2022 Akademik Yılı Başvurusu

BAŞVURU KOŞULLARI

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) bir Avrupa Birliği Değişim Programıdır ancak Avrupa Ülkelerindeki üniversitelerle DEĞİL, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki ortak üniversitelerle yapılan bir değişim programıdır. Çukurova Üniversitesi’nin koordinatörlüğündeki yürütülen Erasmus+ KA107 ilgili projesinde (2019-1-TR01-KA107-066847) yer alan ülkeler ve kurumlar tabloda verilmiştir. Bununla birlikte giden öğrenci hareketliliği sadece projede belirlenen alanlarda ve proje ortağı kurumlarla yapılmaktadır. İlgili ortak ülkedeki başka bir kurumla değişim mümkün değildir.

Güncel kontenjan sayıları ve detayları aşağıda yer almaktadır.

2021-2022 Akademik Yılında programdan yararlanmak için başvuru süresi 14 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 19 Şubat 2021 saat 16:00’da sona erecektir.

Başvuru yapabilecek ülke, alan ve kontenjanlar aşağıda verilmiştir.

 

 

ÜLKE
ÜNİVERSİTE
İLGİLİ ALAN
Kontenjan
Öğrenim Kademesi

Arnavutluk

University of Tirana

İ.İ.B.F. bölümleri

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

Fen-Edebiyat bölümleri (fizik/kimya/biyoloji/biyoteknoloji)

 

2

Lisans/Yüksek Lisans

Bosna Hersek

University of Bihaç

Eğitim Bilimleri – İngilizce Öğretmenliği – Okul Öncesi

1

Lisans/Yüksek Lisans

Bosna Hersek

International University of Sarajevo

İngilizce/Türkçe Öğretmenliği

İşletme/İktisat/Uluslararası İlişkiler

1

Lisans/Yüksek Lisans

Endonezya

University of Airlangga

İşletme/İktisat

Tıp

1

Doktora

Endonezya

University of Indonesia

İşletme/İktisat

Tıp

1

Doktora

Gürcistan

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

İ.İ.B.F. bölümleri

Tıp

1

Lisans/Yüksek Lisans

Kore

Hankuk University of Foreign Studies

Türkçe/İngilizce Öğretmenliği

İ.İ.B.F. bölümleri

2

Lisans/Yüksek Lisans

Kosova

University of Prishtina

İ.İ.B.F. bölümleri İngilizce/Türkçe/Fransızca/Almanca Öğretmenliği

2

Lisans/Yüksek Lisans

Malezya

University of Putra

Sağlık Bilimleri – Gıda Mühendisliği – Çevre Bilimleri

1

Doktora

Rusya

Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”

Mühendislik Bölümleri (Elektrik-Elektronik, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği)

1

Lisans/Yüksek Lisans

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1.            Başvurular ücretsizdir.

2.            Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm tam zamanlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler. Başvuru sahibinin hareketlilik yapmayı düşündüğü dönemde de (2021-22 Güz veya Bahar) tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

3.            Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.

4.            Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler, aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

5.            Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

6.            Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

7.            Lisans öğrencilerinin minimum 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerininminimum2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

8.            Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

9.            Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

10.          Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini (2020-21 Güz Dönemi dahil) orijinal imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirilmesi zorunludur.

11.          Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.

12.          Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve Dış İlişkiler ve YADYO duyuru panolarında duyurulacaktır.

13.          Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

14.          Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.

15.          Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar, aşağıda verilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birinden aldıkları Erasmus Dil notunu kullanabilir veya yeni yapılacak Erasmus Dil Sınavlarına (sınav tarihlerine bakınız) gireceğini taahhüt eder. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.

ERASMUS DİL SINAVLARI

  • 16.11.2020-20.11.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları
  • 25.02.2020-28.02.2020 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları
  • 14.10.2019-16.10.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavları
  • 26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır. (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç). Son 2 yıl içerisinde Erasmus Dil Sınavına girdiyseniz ve aldığınız puanı kullanacaksanız lütfen başvuru sırasında Dış İlişkiler Biriminden belge talep ediniz.

Önemli Not: İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeniden sınava girmek zorundadır.

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

Erasmus+ Online Dil SınavıTakvimi

 

Tarih

Saat

İngilizce Yazılı Sınav

29.03.2021

Daha sonra YADYO tarafından duyurulacaktır.

İngilizce Sözlü Sınav

30.03.2021-02.04.2021

Daha sonra YADYO tarafından duyurulacaktır.

Almanca Yazılı Sınav

23.03.2021

09:30

Almanca Sözlü Sınav

25.03.2021

13:30

Fransızca Yazılı Sınav

22.03.2021

09:30

Fransızca Sözlü Sınav

24.03.2021

13:30

 

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Dil Sınavı Limitleri aşağıdaki gibidir:

·         İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

·         Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

·         Diğer bütün bölümler için Erasmus Dil Sınavı Limiti: 60

 

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Başvuru formu için tıklayınız. Başvurular 14 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 19 Şubat 2021 tarihinde saat 16:00’da sona erecektir. Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce duyuruyu dikkatlice okuyunuz. Daha önce yapılan dil sınav sonucunun kullanmak isteyen adayların başvuru formunda dil sınavı sonucunu eksiksiz yazması gerekmektedir. (örneğin, 72.25 gibi). Dış İlişkiler Biriminden dil belgesi talep etmeniz ve formunuza eklemeniz beklenmektedir.

·         Başvuru formunda en fazla 3 üniversite tercih edebilirsiniz. Lütfen üniversiteleri tercih sıranıza göre yazınız.

·         Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmalı ve gerekli belgeler (Islak imzalı başvuru formu, son Transkript, bir adet fotoğraf) en geç 19 Şubat 2021 saat 16:00’ya kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmelidir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Başvuru formunun çıktısı (çıktı ıslak imzalı olmalıdır). Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.Başvuru formu için tıklayınız.

2.      Güncel Fotoğraf (1 adet vesikalık)

3.      Orijinal imzalı ve mühürlü son transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından)

COVID-19 tedbirleri gereği öğrenci görüşmeleri yapılmadığından evraklarınızı postayla göndermenizi tercih ediyoruz.

Çukurova Üniversitesi, Dış İlişkiler Birimi

Balcalı Mah 01250 Sarıçam, ADANA

Eposta yoluyla randevu alarak birimimize şahsen ya da bir arkadaş/akraba/aile bireyi vasıtasıyla getirebilirsiniz. Eposta yoluyla randevu almayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (erasmus@cu.edu.tr)

DEĞERLENDİRME

Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dış İlişkiler Biriminden ilgili personel ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve dil sınavına girecek olan adayların listesi http://international.cu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar aşağıda verilmiştir:

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+10 puan[1]

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan[2]

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Daha önce programdan yararlanma ile ilgili açıklama:

Daha önce Erasmus+ programlarından (Öğrenim/Staj/KA107) yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. COVID-19 sebebiyle hareketliliği kesintiye uğrayan / iptal olan öğrenciler için -10 puan kesintisi uygulanmaz.

Öğrencinin Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerinin değerlendirme süreci içerisinde olduğu ancak yeni bir çağrıya başvurulması halinde; “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

Dil sınavına ya da Bilgilendirme Toplantısına mazeretsiz katılmama durumu

Daha önce başvuru yapmış, formunu teslim etmiş ancak dil sınavlarından herhangi birine keyfi olarak katılmayan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere sınav için yapılan harcamalar ilgili birim tarafından rücu edilecektir. Ancak mazeret sınavı yapılmaz.

Erasmus Dil Sınavı sonuçlarından sonra yapılacak olan Bilgilendirme Toplantısına geçerli mazeret (belgelendirilmiş sağlık sorunu, belgelendirilmiş sınav/derse katılım zorunluluğu) bildirmeden (toplantı yapılmadan en az iki gün öncesinde belgelendirilmelidir) toplantıya katılmayan yararlanıcılara -5 puan uygulanacak ve bölüm sıralaması yeniden düzenlenecektir.

Sonuçların İlanı

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra ASİL VE YEDEK ADAY LİSTESİ olarak duyurulacaktır. Dil sınavları ile ilgili itirazlar için sınavı hazırlayan ve uygulayan kuruma (YADYO veya Eğitim Fakültesi ilgili bölümü) yazılı dilekçe ile başvurabilirsiniz

 

HİBELENDİRME

Yararlanıcılara faaliyetleri süresi boyunca 700 Avro aylık hibe verilecektir. Yararlanıcılara gidiş dönüş seyahatleri için ayrıca seyahat desteği verilecektir. Seyahat miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

•      Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

•          Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler.

•          Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler, Erasmus programlarına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları taktirde Erasmus programlarına katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak bu öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde Erasmus hareketlilik süresi boyunca YTB bursları kesileceğini bilerek Erasmus programlarına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır.

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular’da başvuru adaylarını ilgilendiren bölümler:

  • Öğrenci/personel hareketliliğinin çevrimiçi başlaması, küresel salgının seyrine göre çevrimiçi devam etmesi ve çevrimiçi tamamlanması AB Komisyonu tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında uygun kabul edilmiştir.Bu ihtimallere ilişkin hibelendirme şu şekilde olacaktır:

a) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince bireysel destek alınmaz, fiziksel hareketlilik için olağan bireysel destek hibesi verilir.

b) Hareketlilik çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: bireysel destek hibesi verilmez. Ancak hareketliliğin fiziksel olarak tamamlanacağı düşüncesiyle katılımcı tarafından yapılan harcamalar 2.a maddesinin II. bendine göre karşılanır. (Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan yukarıda belirtilen harcamalar (Seyahat, Yurt/kira, vize-sigorta vs) öğrenciye ödenir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde bu öğrenciler için -10 puan uygulanmaz)

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir. 2.c’deki kurallara göre hibe verilir

(Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun çevrimiçi eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilir; ayrıca vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmez. II. Katılımcının yurda dönüş yaparak yurtdışındaki kurumun sunduğu çevrimiçi eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; mesafe bandına karşılık gelen seyahat hibesine ek olarak fiziksel ve çevrimiçi eğitimden oluşan toplam faaliyet süresine göre hesaplanan hibesi sözleşmede belirtilen miktar kadar ödenir. Ayrıca 2. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. III. Faaliyet süresinin sözleşmede öngörülen süreden daha uzun sürmesi halinde gerçekleşen süreye göre hibe verilmesi üniversitenin KA 107 bütçesinin elvermesi halinde ek sözleşme yapılarak mümkündür Ayrıca ilave olarak 2. maddede belirtilen ve geri alınamayan veya iptalden kaynaklı ilave seyahat harcamaları yükseköğretim kurumunun hibe imkânları çerçevesinde katılımcıyla ek sözleşme yapılarak ödenebilir. Faaliyetin tamamlandığı bu durumlarda aynı sözleşme dönemi içerisinde katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmaz. Ancak hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmaz)

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

e) Dersler sanal olarak ev sahibi ülkede alınır: olağan bireysel destek hibesi verilir.

 1    Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[2]Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.