Duyurular

...

2018 Proje Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği 3. Çağrısı

2018 Proje Dönemi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğinden, bu başvuruya sadece staj tarihler31 Mayıs 2020 tarihi ve öncesinde bitecek olanlar başvurabilir.

Başvuru online yapılacaktır ve online başvuru linki  11 Eylül 2019 tarihinde aktif hale gelecektir  .

 Online Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun tamamlanması için aşağıdaki belirtilen belgeler ile

Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne başvurulmalıdır.

 1.   Online Başvuru belgesinin ıslak imzalı çıktısı + 1 adet vesikak fotoğraf (Resmi belge için gerekli olan, yün belirgin olarak seçildiği, belli ölçülerdeki fotoğraf) – Lütfen elektronik olarak başvuru formuna eklemeyiniz, yazıcıdan çıktısı alınmış vesikalık fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

2.   Karşı kurumdan alınan Niyet Beya/ Kabul Mektubu*

3.   Not Dökümü 

*Niyet Beyanı/Kabul mektubu en az bir sayfalık antetli kağıda yazılmış olmalıdır. (kurum logosu ve iletişim adresleri yer almalıdır.) Staj yapacak olan öğrencinin adı-soyadı ve staj blanç-bittarihleri (n-ay-yıl) açıa belirtilmelidir. Stajınızın konusu ve staj boyunca yapmanız beklenen görev ve sorumluluklarınızdan bahsedilmelidir. Stajınız boyunca size danışmanlık yapacak olan Mentor un adı-soyadı ve iletişim bilgileri olmalıdır ve mektup bu kişi tarafından imzalanmalıdır. Kurum kaşe ve mührü ile imza tarihi de mutlaka mektup üzerinde belirtilmelidir.

Kabul mektubu içinde bulunması gereken bilgiler için lütfen  örnek mektubu  inceleyiniz  ve kabul alacağınız kurumların hazırlayacağı belgede bu bilgilerin bulunmasını sağlayınız. Niyet Beyanı için lütfen  tıklayınız.

Staj hareketlilik tarihleriniz 11/11/2019-31/05/2020 tarihleri arasında olmadır.

Dil Sınavı tarihleri Online başvuru aktif hale geldiğinde başvuru formunda yer alacaktır. Aşağıda belirtilen Erasmus Dil Sınavlarından herhangi birine girmiş olanlar, sınav sonuçlarını

kullanabilirler. İngilizce  Öğretmenliği Bölümü  öğrencileri  sadece 27.02.2019 tarihinde  yapılan  dil sınavında almış oldukları dil notunu kullanabilirler  .

26.02.2019-01.03.2019 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavları

06.12.2018-07.12.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus KA107 Projesi Dil Sınavları

02.05.2018-04.02.2018 tarihlerinde yapılan Konsorsiyum Projesi Erasmus Dil Sınavları

19.02.2018-23.02.2018 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil Sınavla

Başvuru şartları, Erasmus Dil Limitleri ile ilgili hususları, Seçim Ölçütleri, Puan kesintileri ve Ülke Grupları ve Hibe Miktarla hakkında ayrıntılı bilgiler Online Başvuru aktif hale geldinde başvuru formunda yer alacaktır. Ancak belirtilen başklar ile ilgili açıklamaları bir önceki çağrının duyurusundan da görebilirsiniz.

http://international.cu.edu.tr/upload/2018%20proje%20d%C3%B6nemi%20ERASMUS%20DUYURU%202.%20%C3%87agr%C4%B1-converted.pdf

2018 Proje Döneminde Staj Hareketliliği yararlanıcı olanlar bu çrıya başvuramazlar.