Duyurular

...

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Eğitim Alma Hareketliliği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi

Eğitim Alma Hareketliliği

 

 

ÇukurovaMED Eğitim ve Staj Konsorsiyumu (detaylı bilgiler için bakınız http://international.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1578 ) kapsamında, Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru süresi uzatılmıştır.

Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2017 saat 17.00

 

Eğitim Alma Hareketliliğinin Kapsamı:

 • Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.
 • Eğitim alma hareketliliği bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede gerçekleştirilebilir. Eğitim almak üzere gidilecek yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
 • Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanabilmek için faaliyetin gerçekleştirileceği üniversiteler arasında bir kurumlar arası anlaşma olması zorunludur. Ayrıca Eğitim Alma Faaliyeti için işletmelere de gidilebilir ve bu durumda kurumlar arası anlaşma şartı aranmaz.

 

Eğitim Alma Hareketliliğinden Üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli çalışan tam ve yarı zamanlı istihdam edilmiş ve fiilen görev yapan personel faydalanabilir. Hizmet alımı yoluyla kurumumuzda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler, personel hareketliliğinden faydalanamaz

 

Eğitim Alma Hareketliliğinde süreler;

Eğitim Alma Hareketliliği için faaliyet süresi, Üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak belirlenmiştir.

Eğitim alma faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesininde Personel Eğitim Alma kategorisinde Çukurova Üniversitesinin kontenjanı 2 kişiliktir. Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) Eğitim alma hareketliliğinde “İdari Personel”, “Engelli personel” ve “Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel” önceliklendirilecektir.

 

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru formu için tıklayınız.
 2. Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından ziyaretin uygun olduğunu gösterir kabul yazısı.
 3. Yabancı Dil Belgesi: Son 5 yılda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge. YÖKDİL sınavı da kabul edilecektir. Yabancı dil puanı önceliklendirilecektir. Dil puanı kriterlere uymayan ya da dil notu olmayan başvuru sahipleri diğer kriterler göz önüne alınarak puanlamaya alınacaktır. Aynı Fakülte/Bölümlerden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip olan öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. veya 2. yedek listesinde yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi bölümlerinden Türkoloji bölümlerine yapılan başvurularda dil kriteri aranmayıp taban puan olan 50 puan üzerinden puanlama yapılacaktır. ( http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf ).
 4. Staff Mobility Agreement for Training (Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi) için lütfen tıklayınız.
 5. Faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, başvuru esnasında mutlaka karşı kurum tarafından imzalanmış “iş planı” sunması gerekmektedir.

 

Form doldurulurken ilgili bölüm ya da fakültenin koordinatöründen yardım talep edilebilir. Doldurulan form, karşı kuruma elektronik olarak gönderebilir ve imzalı hali PDF olarak talep edilebilir. Başvuru esnasında PDF kabul edilecektir ancak formun orijinalinin hareketlilik bitimine kadar Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

 • ÖNEMLİ: Staff Mobility Agreement for Training formu doldurulurken programın faaliyet kısımlarına “campus tour”, “welcome day”, “visiting campus/visiting office” gibi çalışma ile ilgili olmayan sosyal faaliyetler yazılmamalıdır. Ayrıca, akademik ve eğitsel faaliyetlerin tam güne yakın olmasına dikkat edilmelidir.

Değerlendirme

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır:

 • Yabancı dil sınavı puanının yüzde 20’si
 • Programdan ilk kez yararlanacak olanlara +5
 • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumuna gidecek olanlara +5
 • Beş yıl önce programdan faydalanmış olmak -1
 • Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -3
 • Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -5
 • İki yıl önce programdan faydalanmış olmak -7
 • Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak -10
 • Bir önceki yıl programdan faydalanmaya hak kazandığı halde sağlık veya zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama +10
 • Bir önceki yıl programdan faydalanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin programdan yararlanmama -20
 • Engelli personel +5
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel +10

Başvuru Takvimi


19 Ekim 2017

Üniversite genelinde duyuru yapılması

19 Ekim 2017

16 Kasım 2017

Programdan yararlanmak isteyen personelin başvuru belgelerini getirebileceği tarih aralığı

 

 

17 Kasım 2017

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi

(Sonuçlar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında ilan edilecektir)

Kasım 2017

Bilgilendirme toplantıları

27 Kasım 2017

16 Şubat 2018

Vazgeçmek isteyen personelin “vazgeçme dilekçesi” teslim aralığı.Hibeler Hakkında Bilgiler:

Günlük hibe miktarları aşağıdaki şekildedir.

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

126

 

3. Grup Program Ülkeleri

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

4. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları:  Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelinizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linki aşağıdadır.

 

http://ec.europa.eu/programmes/Erasmus+-plus/tools/distance_en.htm

 

Personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €