Duyurular

...

ERASMUS+ STAJ KONSORSİYUM PROJESİ EK ÇAĞRI

Erasmus+ ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi

Staj Hareketliliği Ek Başvuru Duyurusu

Başvurular 19 Ekim 2017 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2017 tarihinde (saat 17:00) sona erecektir.

DİKKAT!

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum başvurusu hareketliliğini 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirecek olan öğrencilere yöneliktir. Toplam kontenjan 5 kişiliktir.

2017-2018 Dönemi 1. Çağrı’ya başvuru yapmış olup staj yerini belirlemiş olan öğrenciler 22/24 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Erasmus Dil sınavı puanlarını kullanabilir ve ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum bütçesinden hibelendirilmek üzere başvuru formunu doldurabilirler.

İlk kez başvuru yapacak olan adayların başvuru formunda girecekleri Erasmus Dil sınavı seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Erasmus Dil Sınavları tarihleri aşağıda verilmektedir.

Erasmus+ Dil Sınavı Takvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

20.11.2017

09:00

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

22.11.2017

13:30

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

21.11.2017

09:30

R1 derslikleri

Almanca Sözlü Sınav

23.11.2017

09:30

R1 derslikleri

Fransızca Yazılı Sınav

20.11.2017

13:30

R1 derslikleri

Fransızca Sözlü Sınav

22.11.2017

09:30

R1 derslikleri

 

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi Ek Çağrı için belirlenen Erasmus Dil Sınavı Limiti ile aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus DilSınavı Limiti: 70

Fransızca Dili Eğitimi Erasmus DilSınavı Limiti: 70

Yüksek Lisans/Doktora: 60

Lisans:60

Ön lisans: 50

Başvuru formu için lütfen tıklayınız. Lütfen başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurduktan sonra gerekli belgeleri (Islak imzalı başvuru formu, son Transkript, bir adet fotoğraf) en geç 15 Kasım 2017 saat 17:00ye kadar Dış İlişkiler Birimime Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarından 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketler için uygulanmaz. Daha önce Erasmus programından vazgeçme dilekçesi vermek için duyurulan son tarihten sonra hakkından feragat eden ve bütçenin etkin kullanılmasını olumsuz etkileyen öğrencilere de -10 puan uygulanır.

Bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere -10 puan kesintisi uygulanır.

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 • Çukurova Üniversitesine kayıtlı 31 Mayıs 2018 tarihine kadar staj hareketliliği gerçekleştirebilecek tüm önlisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvuru yapabilir.
 • 2017-2018 Dönemi 1. Çağrı’ya başvuru yapmış olup staj yerini belirlemiş olan öğrenciler Erasmus Dil puanlarını kullanabilirler.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4 veya 65/100 olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin güncel Transkripterini orijinal ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi gerekmektedir.
 • Adayların staj yerleri ve staj programlarının belirlenmiş olması gerekmektedir. İmzalı Niyet Beyanının bir kopyası başvuru esnasında başvuru formuna eklenmelidir.
 • Bütün adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve Dış İlişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adayların listesi Dış İlişkiler web sayfasında yayınlanacaktır. Dil Sınavına girecek olan öğrencilerin listeleri ayrı ayrı yayınlanacaktır.
 • Uygunluk kontrolünün sonuçları ile ilgili itirazlar için üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.
 • ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesi için kabul edilen dil sınavı üniversitemizin ilgili birimlerince yapılan İngilizce, Fransızca ve Almanca Erasmus Dil Sınavlarıdır. Başka dil sınavları kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar birden fazla dil sınavına girebilirler. Dil sınavlarıyla ilgili belirtilen limitlerin altında kalan öğrenciler hareketlilikten faydalanamazlar.
 • Erasmus Dil Sınavları AvrupaDil Portfolyosuna göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php)
 • ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesi başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriterler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik başarı %50
  • Dil seviyesi %50
  • Engelli öğrenciler için +10 puan
  • Şehit ve gazi yakını olan öğrenciler için +15 puan
 • Staj Hareketliliği süresi minimum 2 aydır. Bu süre mücbir sebep dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.
 • Öğrenim süresi içinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıfında olan öğrenciler mezun olduktan sonra staj faaliyeti gerçekleştirebileceklerinden 2017-2018 Güz dönemi sonunda mezun olacak olan öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra 31 Mayıs 2018 tarihine kadar hareketlilik gerçekleştirmeyi planlıyorlarsa ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesine başvuru yapabilirler.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum projesinin 31 Mayıs 2018 tarihinde sona ereceğini önemle hatırlatırız.

 

 

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra adaylar ASİL VE YEDEK LİSTESİ olarak duyurulacaktır. Sonuçlar ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz