Duyurular

...

2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu

2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu

2017-2018 ERASMUS+

 

Personel Hareketliliği Duyurusu

 

2017-2018 akademik yılı Erasmus+ Personel (Ders Verme / Eğitim Alma) Hareketliliğine başvuru süresi uzatılmıştır. Başvuru yapmak isteyen akademik ve idari personelimiz, 24 Kasım 2017 tarihine kadar duyuruda belirtilen yönergelere göre formları doldurup imzalayarak Dış İlişkiler Birimi’ne teslim edebilirler.

 

Erasmus Personel Hareketliliği iki alt grupta yapılmaktadır.

 

Erasmus Ders Verme hareketliliği, ders vermekle yükümlü akademik personelimizin bir program ülkesinde EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi ve ikili anlaşmamızın olduğu bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine,

 

Erasmus Eğitim Alma hareketliliği ise üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli çalışan tam ve yarı zamanlı istihdam edilmiş ve fiilen görev yapan personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar.

 

Lütfen başvurmayı düşündüğünüz hareketliliğin başvuru koşullarını dikkatle okuyunuz.

 

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 

 

Hibelendirme:

 

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek günlük harcırah miktarları, 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak hesaplanmıştır ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Grup A

Danimarka, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126

Grup C

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya

108

Grup D

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

 

 

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

 

Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1100

 

 

 

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus + programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır.

Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm