Duyurular

...

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2017-2018 Akademik Dönemi Başvuru Duyurusu

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

2017-2018 Akademik Dönemi

Başvuru Duyurusu

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenim Hareketliliği ya da Staj Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler için Erasmus Dil Sınavları (yazılı ve sözlü) tarihleri aşağıda verilmektedir.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Dil Sınavları Takvimi

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı

22.02.2017

09:30

YADYO

İngilizce Sözlü

24.02.2017

09:30

YADYO

Almanca Yazılı

20.02.2017

09:30

R1 derslikleri

Almanca Sözlü

22.02.2017

13:00

R1 derslikleri

Fransızca Yazılı

21.02.2017

09:30

R1 derslikleri

Fransızca Sözlü

23.02.2017

09:30

R1 derslikleri

 

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Dil Sınavı Limiti ile ilgili aşağıda belirtilen hususları dikkatlice okuyunuz.

İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Fransız Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

Konservatuvar, BESYO, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Erasmus Dil Sınavı Limiti: 50

Diğer bütün bölümler için Erasmus Dil Sınavı Limiti: 60

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç).

 

Online yapılacak olan başvurular için ilgili link 20 Ocak 2017 tarihinden 13 Şubat 2017 mesai bitimine kadar (saat 17:00) açık kalacak, sonrasında sistem kapanacaktır.

Başvuru linki duyurunun en alt kısmında yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce duyuruyu dikkatlice okuyunuz.

Online yapılan başvurunun ardından, başvuruyu tamamlamak için gerekli belgeleri (fotoğraf, imzalı başvuru formu, 2016-2017 Güz Dönemini de içeren son transkript) en geç 14 Şubat 2017 saat 17:00ye kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği başvurularının ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

cu.edu.tr uzantılı kurumsal e-posta adresi ile hotmail uzantılı e-posta adresleri arasında teknik sıkıntı yaşandığından gmail uzantılı adresler kabul edilecektir.

Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan adaylarla ilgili -10 puan uygulamasına ilişkin hususlar:

Erasmus+ Hareketliliğinden (Öğrenim ya da Staj) daha önce yararlananlara -10 puan uygulanır. Ayrıca Erasmus+ Dil Sınavına giren öğrencilerden; daha önceki dönemlerde Erasmus Dil Sınavına girmiş ve hak kazanmış olanlardan geçerli bir neden belirtmeksizin vazgeçenlere, gerçekleştirmedikleri her faaliyet için uygulanır. Vazgeçme dilekçesinin 15 Haziran 2017 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Dil Sınavlarından herhangi birine kayıt olan ancak kayıt olduğu halde sınava katılmayanlara uygulanır.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir,
 • Çukurova Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri başvurabilirler
 • Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 • Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirmesi gerekmektedir. Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 • Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 (4.00) veya 58 (100), yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 (4.00) veya 65 (100) olması gerekir.
 • Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini (2016-17 Güz Dönemi dahil) orijinal imzalı ve mühürlü olarak başvuru formu ile birlikte getirmesi gerekmektedir.
 • Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Uygunluk kontrolünden geçerek dil sınavına gidebilecek olan öğrencilerin listesi http://international.cu.edu.tr adresinde ve YADYOnun duyuru panolarında yayınlanacaktır.
 • Öğrenciler 2017-2018 döneminden önce Erasmus başvurusu yapmış, gitmeye hak kazanmış ama haklarını kullanmamış/haklarından vazgeçmiş dahi olsalar dil sınavına girmek zorundadırlar.
 • Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebilirler. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.
 • Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.
 • 2017–2018 Dönemi Erasmus+ Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen yerlerde yapılacaktır.

   

   

   

   

   

  2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği Dil Sınavları Takvimi

  Tarih Saat Yer İngilizce Yazılı 22.02.2017 09:30 YADYO İngilizce Sözlü 24.02.2017 09:30 YADYO Almanca Yazılı 20.02.2017 09:30 R1 derslikleri Almanca Sözlü 22.02.2017 13:00 R1 derslikleri Fransızca Yazılı 21.02.2017 09:30 R1 derslikleri Fransızca Sözlü 23.02.2017 09:30 R1 derslikleri

   

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2017–2018 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriter ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik Başarı Düzeyi %50
  • Dil Seviyesi %50
 • ÖğrenimHareketliliği kontenjanlarıyla ilgili olarak http://international.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1469 adresini ziyaret ediniz ve ayrıntılı bilgiler için bölüm koordinatörlerinize başvurunuz
 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz. Eğer buradan elde edeceğiniz sonuçtan memnun kalmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.
 • 2017-2018 döneminde Öğrenim Hareketliliği başvurusu yapmış olup, dil sınavından başarılı olan öğrencilerin hareketlilikten yararlanma süresi30.09.2018tarihinde sona erer.
 • Öğrenim hareketliliği süresi en az3 aydır, Staj Hareketliliği için 2 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Önlisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora).
 • Başvurular ücretsizdir.