Duyurular

...

ERASMUS+ ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ I.ÇAĞRI (2017-2018 Bahar Dönemi)

 

ERASMUS+

ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

                  I.ÇAĞRI (2017-2018 Bahar Dönemi)

BAŞVURU KOŞULLARI

2017-2019 Akademik Yılını kapsayan Uluslararası Kredi Hareketliliği programına İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin tüm bölümleri aşağıda verilen kontenjanlar dâhilinde başvuru yapabilir.


Bölümler

Ülkeler

Üniversite adı

Lisans

Y. Lisans

Doktora

Eğitim Dili

İşletme

Arnavutluk

University of Tirana

-

+

-

EN

Kırgızistan

Osh State University

-

-

+

EN

Kırgızistan

KTMU

-

-

+

EN

İktisat

Ekonometri

Maliye

Arnavutluk

University of Tirana

-

+

-

EN

Kosovo

University of Phristina

+

-

-

EN

Uluslararası İlişkiler

Kosovo

University of Phristina

-

+

-

EN

İngiliz Dili Eğitimi

Arnavutluk

University of Tirana

+

+

+

EN

Bosna Hersek

University of Bihac

+

+

EN

Kırgızistan

Osh State University

-

-

+

EN

Alman Dili Eğitimi

Bosna Hersek

University of Bihac

+

+

DE

Okul Öncesi

Eğitim Bilimleri

Bosna Hersek

University of Bihac

+

+

-

EN

Ziraat

Tunus

University of Sousse

-

+

+

EN, FR

Bosna Hersek

University of Bihac

-

+

-

EN HİBELENDİRME


Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Tutarı

Yol Desteği

Arnavutluk

650 (€)

275 (€)

Bosna Hersek

650 (€)

275 (€)

Kosova

650 (€)

275 (€)

Kırgızistan

650 (€)

530 (€)

Tunus

650 (€)

360 (€)

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 1. Başvurular ücretsizdir.
 2. Başvuru yapacak olan öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 3. Çukurova Üniversitesi’nde İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin tüm bölümlerinde kayıtlı lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencileri, yukarıda tabloda artı (+) işareti konulan seviyelerde ve ilgili bölümler dâhilinde başvuru yapabilir.
 4. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 5. Lisans öğrencileri için minimum 2.20/4.00, Lisansüstü öğrenciler için 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
 6. Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 7. Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birimlerce yapılan Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Adaylar, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 22-24 Şubat 2017’de yapılan dil sınavlarından alınan Erasmus Dil notunu kullanabilir veya yeni yapılacak Erasmus Dil Sınavlarına (sınav tarihlerine bakınız) gireceğini taahhüt eder. Erasmus+ dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php) yapılacaktır.
 8. Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen yerlerde yapılacaktır.

 

Tarih

Saat

Yer

İngilizce Yazılı Sınav

20.11.2017

09:00

YADYO

İngilizce Sözlü Sınav

22.11.2017

13:30

YADYO

Almanca Yazılı Sınav

21.11.2017

09:30

R1 derslikleri

Almanca Sözlü Sınav

23.11.2017

09:30

R1 derslikleri

Fransızca Yazılı Sınav

20.11.2017

13:30

R1 derslikleri

Fransızca Sözlü Sınav

22.11.2017

09:30

R1 derslikleri


2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği Dil Sınavı Limitleri aşağıdaki gibidir:

 

 • İngiliz Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 80

   

 • Alman Dili Eğitimi Erasmus Dil Sınavı Limiti: 70

   

 • Diğer bütün bölümler için Erasmus Dil Sınavı Limiti: 60

 

Yapılan Dil sınavlarından alınacak olan Erasmus Dil Sınav notu 2 yıl geçerli sayılacaktır (İngiliz Dili Eğitimi bölümü hariç).

 

-10 PUAN KESİNTİSİ UYGULAMASI

Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarından 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketler için uygulanmaz. Daha önce Erasmus programından vazgeçme dilekçesi vermek için duyurulan son tarihten sonra hakkından feragat eden ve bütçenin etkin kullanılmasını olumsuz etkileyen öğrencilere de -10 puan uygulanır.

Bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere -10 puan kesintisi uygulanır.

HİBESİZ (“0” HİBELİ) ÖĞRENCİ OLMA DURUMU

KA107 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

 • Başvuru formu için tıklayınız. Başvuru formu 19 Ekim 2017 tarihinden 15 Kasım 2017 tarihinde mesai bitimine kadar (saat 17:00) açık kalacak, sonrasında web sayfasından çıkarılacaktır.
 • Lütfen başvuru formunu doldurmadan önce duyuruyu dikkatlice okuyunuz. 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan dil sınav sonucunun kullanmak isteyen adayların başvuru formunda dil sınavı sonucunu eksiksiz yazması gerekmektedir. (örneğin, 72.25 gibi)
 • Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, başvuruyu tamamlamak için gerekli belgeleri en geç 16 Kasım 2017 saat 12:00’ye kadar Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formunun çıktısı (çıktı ıslak imzalı olmalıdır). Form doldurulurken hata yapılmışsa, söz konusu hata form teslimi sırasından belirtilmek zorundadır. Form tesliminden sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir.
 2. Güncel Fotoğraf (1 adet)
 3. Orijinal imzalı ve mühürlü son transkript

 

DEĞERLENDİRME

Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü görevlileri ve dış ilişkiler ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve dil sınavına girmek durumunda olan adayların listesi http://international.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 2017–2018 akademik yılı Bahar Dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriter ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik Başarı Düzeyi %50

Dil Seviyesi %50

Şehit ve gazi yakınlarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla (engelli kartı/Sağlık Bakanlığı raporu) +10

Değerlendirme sonuçları dil sınavları sonuçları elde edildikten sonra adaylar ASİL VE YEDEK LİSTESİ olarak duyurulacaktır. Sonuçlar ile ilgili itirazlar için Erasmus+ ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir, gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz.

Uluslararası Kredi Hareketliliği 1. Çağrı başvuruları 2017-2018 Bahar dönemine yöneliktir. Öğrencilerin hareketlilikten yararlanma süresi 30.09.2018 tarihinde sona erer.