Duyurular

...

2017-2018 ERASMUS+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı (KA107) Personel Hareketliliği Duyurusu - 1.ÇAĞRI

2017-2018 ERASMUS+

Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı (KA107)

Personel Hareketliliği Duyurusu - 1.ÇAĞRI

2017-2018 akademik yılından itibaren Çukurova Üniversitesi, Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı olan KA107 Proje koordinatör kurumu olarak hareketlilik faaliyetlerine başlayacaktır. Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı kapsamında Personel (Ders Verme / Egitim Alma) Hareketliliği başvuru süresi başlamıştır.


Proje aşağıda belirtilen bölümleri kapsadığından, sadece ilgili bölümlerin personeli hareketliliğe başvurabilir.

İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin tüm bölümleri aşağıda verilen kontenjanlar dahilinde başvuru yapabilir.


ÜLKE


ÜNİVERSİTE


ALAN

GİDEN PERSONEL

Eğitim alma

Ders verme

Toplam


Arnavutluk


University of Tirana

İşletme/İktisat


1


2


3

Maliye

İngiliz Dili Eğitimi


Bosna-Hersek


University of Bihac

Ziraat (bölümleri) / Su Ürünleri


1


2


3

İngiliz Dili Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Okul Öncesi/ Eğitim Bilimleri

Kosova

University of Prishtina

İktisat


1


2


3

Uluslararası İlişkiler

Tunus

University of Sousse

Ziraat (bölümleri)

1

2

3

Endonezya

Airlangga University

İşletme/İktisat0

2

2Kırgızistan

Osh State University

İşletme/İktisat

12

İngiliz Dili Eğitimi

Kyrgyz-Turkish Manas University

İşletme/İktisat

1

Uluslararası İlişkiler


 ÖNEMLİ NOT!  Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Hareketliliği Eğitim Alma Kategorisi sadece anlaşmalı üniversitelerin kontenjanları dahilinde mümkündür. İşletme ya da yüksekögrenim dışı kurumlarda Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilemez.

Ayrıca Endonezya ve Kırgızistan'daki üniversitelere sadece doktora seviyesinde personel değişimi mümkün olmaktadır. Bu ülkelerdeki üniversitelere Eğitim Alma kategorisinde başvuru yapılamaz. (http://ua.gov.tr/programlar/erasmus- program%C4%B 1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-

program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/ortak-%C3%BClkeler-ile-hareketlilik-faaliyetleri)


Başvuru yapmak isteyen akademik ve idari personelimiz, 23 Kasım 2017 tarihine kadar duyuruda  belirtilen yönergelere göre formları doldurup imzalayarak Dış İlişkiler Birimi'ne teslim edebilirler.

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik Programı Personel Hareketliliği iki alt grupta yapılmaktadır.

Personel Ders Verme Hareketliliği, kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Ortak Ülkelerin birinde kurumlararasi anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel Ders Alma Hareketliliği kurumumuzda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel Hareketliliği için faaliyet süresi üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlı olarak en az 2 (iki) iş günü ve en fazla 5 (beş) iş günü olarak hibelendirilebilir. Personel Ders Verme Hareketliliğinde ders planı en az 8 saat olmalıdır. Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde iş planı en az 8 saatlik olmalıdır.

KA107 ortak ülke kurumlarının listesi ve kontak bilgileri için lütfen tıklayınız.

Hibelendirme: Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Gönderen Ülke

Kabul eden Ülke

Günlük Hibe Miktarları (€)

Türkiye

Ortak Ülke

160

Ortak Ülke

Türkiye

140


Personelin faaliyet süreleri tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani "sıfır hibeli" olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi seçeneği bulunmamaktadır.

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

 

Seyahat Mesafeleri                                      Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında                                              180

500 ile 1999 KM arasında                             275

2000 ile 2999 KM arasında                          360

3000 ile 3999 KM arasında                          530

4000 ile 7999 KM arasında                          820

8000 KM ve üzeri                                            1100

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği'nin Erasmus + programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu'nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır.

Söz konusu hesaplacıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distanceen.htm

 

Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilir.

 

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş

Bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu Ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

Başvuru Belgeleri

 1. Lütfen başvurmayı düşündüğünüz hareketliliğin başvuru formunu dikkatlice doldurunuz.


  Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu


 2. Davet mektubu: Gidilecek kurum tarafından ziyaretin uygun olduğunu gösterir kabul yazısı.
 3. Yabancı Dil Belgesi: ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden YDS’ye göre en az 65 puana karşılık gelen puanı almış olduğunu gösterir belge. Yabancı dil kriteri ile ilgili olarak vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma / Türkiye’deki bir üniversitede derslerin yabancı dilde verildiği lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamladığına dair diploma” sahipleri ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarının (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) yabancı dil puanı taban puan olarak 65 yabancı dil puanı kabul edilecektir.


  (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf ).

  Ulusal Ajans Uygulama El Kitabında belirtildiği üzere (bakınız sayfa 31) değerlendirme kriterlerinde Yabancı Dil Bilgisi önceliklendirilebilir. Yabancı dil puanı kriterlerine uymayan ya da dil notu olmayan başvuru sahipleri diğer kriterler göz önüne alınarak 2. Yedek listesinde sıralamaya alınacaktır. Aynı fakülteden/Bölümden başvuru yapanlar arasında en yüksek puana sahip öne çıkacak, diğeri/diğerleri 1. ve 2. Yedek listesinde yer alacaktır.


 4. Uygun Hareketlilik Sözleşmesi (Staff Mobility Agreement for Teaching/Training)


  Personel Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (Staff Mobility Agreement for Teaching)

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (Staff Mobility Agreement for Training)


  Sözleşmeler karşı kurum tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır.


 5. Faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, başvuru esnasında başvuru formuyla birlikte mutlaka karşı kurum tarafından imzalanmış “ders planı” (Ders Verme Hareketliliği için) veya “iş planı” (Eğitim Alma Hareketliliği için ) belgelerini de sunması gerekmektedir.


Başvuru esnasında ilgili formlar PDF kabul edilecektir ancak formların orijinalinin (ıslak imzalı), hareketlilik bitimine kadar Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

 • ÖNEMLİ: Staff Mobility Agreement for Teaching formunun doldurulmasında programın faaliyet kısımlarına “campus tour”, “welcome day” “visiting the office” gibi eğitsel/akademik olmayan sosyal faaliyetler yazılmamalıdır. Ayrıca, akademik ve eğitsel faaliyetlerin, tam güne yakın olmasına dikkat edilmelidir.


Değerlendirme

Her bir başvuru sahibinin 20 taban puanı olacaktır ve aşağıda belirtilen ölçütlere göre taban puana ekleme ya da çıkarma yapılarak “başvuru puanı” oluşturulacaktır:

 • Yabancı dil sınavı puanının yüzde 20’si
 • KA107 projesine katkı +15
 • Erasmus Programlarından ilk kez yararlanacak olanlara +5
 • Erasmus Bölüm Koordinatörü/Yardımcısı +5
 • Anlaşma sahibi olma +5
 • Beş yıl önce Erasmus programından faydalanmış olmak -1
 • Dört yıl önce Erasmus programından faydalanmış olmak -3
 • Üç yıl önce Erasmus programından faydalanmış olmak -5
 • İki yıl önce Erasmus programından faydalanmış olmak -7
 • Bir önceki yıl Erasmus programından faydalanmış olmak -10
 • Bir önceki yıl Erasmus programından faydalanmaya hak kazandığı halde sağlık veya zorunlu nedenlerle programdan yararlanamama +5
 • Bir önceki yıl Erasmus programından faydalanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen nedenler dışında gerekçe göstermeksizin programdan yararlanmama -10
 • Engelli personel (belgelendirilmek kaydıyla – örneğin engelli kartı ve/veya Sağlık Bakanlığından onaylı engelli raporu) +5
 • Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel +10