Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ortak Lisans Programı

Program Hakkında

Ortak Program, Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve ABD’deki Portland State Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü arasında mevcut programlar arasında tasarlanmıştır. Programın amacı, iki kurum arasında imzalanan protokolle belirlenen koşulları taşıyan ilgili bölüm öğrencilerinin eğitimlerinin ilk iki yılını kendi kurumlarında tamamladıktan sonra kalan iki yılını diğer kurumda tamamlamasına imkân tanımaktır. Programa kabul edilerek başarıyla tamamlamaları halinde katılımcı öğrenciler, her iki Üniversitenin ilgili programından lisans diploması alabileceklerdir.

Başvuru Koşulları

Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencileri arasından programa başvuruda bulunmak isteyen aday öğrencilerin, asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • En az 2.25 cGPA puanına eşit olan ağırlıklı genel not ortalaması,
 • TOEFL puanı 527 PBT veya IBT'nin en az 71 puan

Uygulama Esasları

 • Yukarıdaki koşulları sağlayan ve başvuruları uygun bulunan adayların Portland State Üniversitesi tarafından talep edilecek aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir. Yukarıdaki şartları karşılayarak ön elemeden geçen ve aşağıdaki belgeleri sağlayan adayların başvuruları, Portland State Üniversitesine gönderilecektir.
 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve başvuru ücreti
 • Sağlık sigortası
 • Banka Beyanı (ilgili yıla ait öğrenim ve yaşam giderlerine göre hesaplanan toplam tutarın banka hesabında olduğunu gösterir resmi belge)
 • Aşı belgesi (Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık)
 •  Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencileri, her yıl açılacak duyuruyla programa başvurabilir. Başvuran öğrenciler arasından şartları taşıyan adaylar belirlenir ancak bu öğrencilerin 2. Yıl bahar yarıyılı sonunda gerekli not ortalaması şartını halen taşıyor olmaları gerekmektedir.
 • Programa katılan öğrenciler, Birleşik Devletlerde öğrenim ve ülkeye giriş için gerekli öğrenci vizesine başvuru ve vizenin alınmasıyla bağlantılı her türlü husus ve ödemeden sorumludur.
 • Öğrenci ayrıca yaşam ve diğer kişisel gereksinimler, konaklama, seyahat gibi bütün giderlerden sorumludur.
 • Programa kabul edilen öğrencilerin, programı tamamlamaları ve Çukurova Üniversitesi diplomasını alabilmeleri için mezuniyetten önce 2. Yıl verilen “Intro to Turkish Politics” ve 4. Yıl verilen “Turkish Foreign Policy I ve II “ derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

 Burs

 • ÇÜ’de eğitime başlayan öğrenciler, PSU’ya kayıt yaptırmalarını müteakip PSU'daki akademik başarılarını korumak koşuluyla üç dönemlik bir yıl için 4.500$ dolar burs alır. Bu burs, öğrencinin tam zamanlı kayıtlı olduğu her dönem için 1.500 dolar olarak ödenir. Tam zamanlı kayıt olma, lisans için her akademik dönemde en az 12 kredi saat demektir.
 • Portland State Üniversitesinin uygun bulduğu öğrencilere ayrıca haftada 20 saat çalışma imkânı sağlanabilir.

 Sigorta

 • Öğrenciler, Türkiye’deki yürürlükteki düzenlemeler ve Birleşik Devletler federal vize kuralları ve Oregon eyalet kuralları ile Portland State Üniversitesi standart ve politikaları gereği kaza ve hastalık sigortası yaptırmak zorundadır.
 • Çukurova Üniversitesinden giden öğrenciler, Portland State Üniversitesi uluslararası genişletilmiş sağlık sigortasına otomatikman kaydedilir. Uluslararası sağlık sigortasının güncel ücretlere Portland State Üniversitesinin ilgili web sayfasından ulaşılabilir (bu ücretler değişebilir).

 Program Dili: İngilizce

Program Koordinatörü:

Doç.Dr. Aslı Ilgıt

Ortak Programlar Üniversite Koordinatörü

Dış İlişkiler Birimi Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi

01330 Sarıçam, Adana, Türkiye

asli.ilgit@gmail.com

intrelations@cu.edu.tr

 

Program Müfredatı

1. Year Çukurova University

FALL

ECTS

SPRING

ECTS

Intro to Economics I

6

Intro to Economics II

6

Basic Law

6

Constitutional Law

6

Math I

6

Intro to IR

6

Intro to Poli Sci

6

Sociology

6

Turkish I

2

Turkish II

2

English I

2

Ataturk's Principles II

2

Ataturk's Principles I

2

English II

2

Total

30

Total

30

  

2. Year Çukurova Üniversitesi

FALL

ECTS

SPRING

ECTS

Comparative Politics

6

Intro to Turkish Pols

5

Vocational English I

4

Diplomatic History II

5

Administrative Law

3

International Law II

6

Statistics I

6

Hist of Poli Thought

5

International Law I

6

Vocational English II

4

Diplomatic History I

5

Research Methods in Soc Sci

5

Comparative Politics

6

Intro to Turkish Pols

5

Total

30

Total

30

 

3. Year Portland State University

FALL

CREDIT

SPRING

CREDIT

Upper Division Cluster

4

Upper Division Cluster

4

PS Upper-Division Elective

4

PS Upper-Division Elective

4

General Elective

4

General Elective

4

General Upper-Division Elective

4

General Upper-Division Elective

4

Total

16

Total

16

 

4. Year Portland State University

FALL

CREDIT

SPRING

CREDIT

PS 400-Level Elective

4

Senior Capstone

6

PS 400-Level Elective

4

PS 400-Level Elective

4

General Upper-Division Elective

4

General Upper-Division Elective

4

General Upper-Division Elective

4

 

 

Total

16

Total

14